De tolv apostlene: Apostlene ga Jesus «evig liv»

Historikere mener tallet på apostler varierte i løpet av den tiden Jesus forkynte, men de har identifisert tolv personer som de opprinnelige apostlene.

Den siste nattverd av Leonardo da Vinci.
© Santa Maria delle Grazie Church

Ifølge Bibelen valgte Jesus ut tolv menn til å regjere sammen med ham i Guds rike.

Etter oppstandelsen ba han dem reise ut og gjøre «alle folkeslag til disipler».

Historikere mener tallet på apostler varierte i løpet av den tiden Jesus forkynte, men de har identifisert tolv personer som de opprinnelige apostlene.

Noen av dem vet vi lite om, men ifølge overleveringer betalte de fleste dyrt for å ha bekjent seg den kristne tro.

Bibelen forteller også om andre personer som fungerte som religiøse ledere på Jesu tid. Blant annet hadde Johannes døperen også en rekke disipler.

I Det nye testamente står det at Jesus hadde mange tilhengere, men de tolv apostlene som han utpekte til å forkynne hans budskap etter hans død, hadde han et ekstra nært forhold til. Det var også de tolv personene han delte sitt siste måltid med på skjærtorsdag.

Moderne gjengivelse av Leonardo da Vincis maleri «Den siste nattverd»

Tegningen er en moderne gjengivelse av Leonardo da Vincis maleri «Nattverden».

1. Bartolomeus, 2. Jakob den yngre, 3. Andreas, 4. Judas Iskariot, 5. Peter, 6. Johannes, 7. Tomas, 8. Jakob den eldre, 9. Filip, 10. Matteus, 11. Judas Taddeus, 12. Simon.

© Scanpix/AKG-Images

Bartolomeus

Bartolomeus, en av Jesu tolv disipler.

Apostelen Bartolomeus med en kniv i hånden.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Bartholomæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostelen Bartolomeus fikk huden sin flådd av

Bartolomeus misjonerte – ifølge forskjellige fortellinger – i Arabia, Etiopia og i området sørøst for Svartehavet, der han led martyr-døden ved å få huden flådd av.

Kirkehistorikeren Eusebius (ca. 260-340 e.Kr.) skriver at Bartolomeus reiste til India.

Jakob den Yngre

Apostelen Jakob den yngre var en av Jesu disipler.

Jakob den yngre blir ofte blandet sammen med Jesu bror, og derfor er opplysningene om ham tvilsomme.

© Martin Schongauer. Apostlen Jakob den yngre, 1430 – 1491, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Jakob den yngre var en av Jesu nærmeste apostler

Jakob den Yngre spilte en viktig rolle som en av lederne av de første kristne menighetene i Jerusalem, men fordi flere av de tidlige kildene forveksler ham med Jesu bror med samme navn, er alle opplysninger om Jakob den yngre svært usikre.

Ifølge en fortelling ble han korsfestet i Egypt, der han misjonerte.

Andreas

Andreas, en av Jesu tolv apostler.

Andreas har gitt navn til andreaskorset, som er et X-formet kors.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Andreas, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostelen Andreas var Jesu første disippel

I Johannesevangeliet står det at Andreas var den første disippelen som sluttet seg til Jesus. Ifølge greske kilder skal han ha misjonert i dagens Romania, Russland og Georgia, mens Eusebius nevner at Andreas også forkynte i Lilleasia.

Andreas ble etter sigende korsfestet i Hellas, på et X-formet kors.

Judas Iskariot

Judas Iskariot gir Jesus et kyss på kinnet.

Judas Iskariot kysser Jesus og avslører ham dermed som apostlenes leder for de jødiske prestene.

© Shutterstock

Apostelen Judas Iskariot forrådte Jesus

Judas Iskariot var disippelen som forrådte Jesus for 30 sølvpenger og overga ham til de jødiske lederne.

Ifølge Matteusevangeliet angret Judas, og hengte seg.

I Apostlenes gjerninger heter det derimot at Judas kjøpte en åker for pengene, men at han aldri fikk glede av kjøpet, fordi han «falt hodestups så buken revnet og alle innvollene veltet ut».

Peter

Apostelen Peter, en av Jesu disipler.

Katolikker betrakter apostelen Peter som den første paven i paverekken.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Peter, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostelen Peter fikk nøklene til himmelen

Peter var ifølge Bibelen den første som så den gjenoppståtte Jesus. Han var med på å grunnlegge og lede den første menigheten i Jerusalem, og reiste blant annet til byen Antiokia i dagens Tyrkia og til Korint i Hellas.

Ifølge tradisjonen kom Peter til rOMa, der han grunnla byens kristne menighet. I den romersk-katolske kirken regnes han derfor som den første paven.

Rundt år 64 ble Peter – ifølge en kirkelig fortelling som går tilbake til slutten av første århundre – henrettet av keiser Nero.

Historien forteller at Peter ble korsfestet med hodet ned, fordi han ikke følte seg verdig til å bli korsfestet på samme måte som Jesus.

Fordi Jesus i evangeliene lovet Peter nøklene til himmelriket, er det svært vanlig at han i kunst og folketro blir fremstilt som portvakt i himmelen.

Apostelen Peters hus i oldtidsbyen Kapernaum.

Ruinene av Peters hus ligger i dag beskyttet under en moderne kirke.

© Shutterstock

Bibelsk arkeologi: Kristi hovedkvarter

I 1968 fant arkeologer et hus som de mener Jesus gjorde til hovedkvarter under forkynnelsesreisene.

Huset ligger i byen Kapernaum ved bredden av Genesaretsjøen, og har trolig tilhørt apostelen Peter.

Huset fungerte som en slags tidlig kirke, og utgravninger har blant annet avslørt en møtesal, der inskripsjoner med navnene Jesus og Peter er risset inn i veggene.

Johannes

Johannes, en av Jesu tolv apostler.

Apostelen Johannes’ foreldre var Sebedeus og Salome. I noen overleveringer heter det at Salome og Jomfru Maria var søstre. Hvis det er sant, var Johannes og hans bror, Jakob den eldre, fettere til Jesus.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Johannes, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostelen Johannes var høyt elsket av Jesus

Johannes var en av Jesu fortrolige og fikk en sentral rolle i urmenigheten i Jerusalem.

Ifølge Johannesevangeliet var apostelen Johannes «den disippelen som Jesus elsket». I mange år trodde man at Johannes sto bak Johannesevangeliet. I dag betrakter forskerne det som usannsynlig at han er forfatteren.

Historikerne vet lite om Johannes' skjebne. Ifølge en overlevering ble han martyr rundt år 70 e.Kr.

Ifølge andre sovnet han fredelig inn omtrent 100 år gammel i Lilleasia – og ble den eneste apostelen som døde av naturlige årsaker.

Tomas

Apostelen Tomas tvilte på Jesu oppstandelse.

Tomas får med tiden tilnavnet «den vantro Tomas» fordi han ikke trodde på at Jesus hadde gjenoppstått.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Thomas, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostelen Tomas var skeptisk om Jesu oppstandelse

Tomas misjonerte ifølge tradisjonen i Syria, Parterriket (tilsvarer omtrent dagens Iran) og Lilleasia (dagens Tyrkia), før han dro til India.

Tomas trodde ikke på at Jesus virkelig hadde gjenoppstått påskemorgen. Mange fremstillinger av ham bygger på fortellingen om «den tvilende Tomas». Først da Jesus ba Tomas røre ved sårene han var blitt påført under korsfestelsen, innså Tomas at Jesus hadde gjenoppstått.

Den sørindiske Mar Thoma-kirken hevdes å være grunnlagt av Tomas, men historikerne kan ikke bekrefte dette.

Tomas led martyrdøden.

Jakob den eldre

Jakob den eldre, en av Jesu tolv apostler.

I kunsten blir Jakob den eldre ofte skildret som pilegrim.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Jakob d.æ., 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostelen Jakob den eldre ble drept av Herodes Agrippa

Jakob den eldre var en av de første disiplene Jesus knyttet til seg.

Ifølge Apostlenes gjerninger i Det nye testamente led han martyrdøden i år 44 e.Kr., da den jødiske kong Herodes Agrippa fikk ham henrettet.

Apostelen Jakob den eldre og apostelen Johannes var brødre.

Filip

Filip var en av Jesu tolv apostler.

Apostelen Filip behersket det greske språket og dro ut i verden for å forkynne Jesu ord.

© Matthäus Gundelach. Jesus o.g de 12 apostle: Philip, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostelen Filip misjonerte i Lilleasia

Filip var til stede da Johannes døperen døpte Jesus. Etter Jesu død misjonerte apostelen en tid i Palestina, der han blant annet døpte en mann fra en afrikansk dronnings hoff.

Ifølge kildene kunne Filip snakke gresk, og dro til Lille-asia for å misjonere. Her ble han først korsfestet og deretter steinet til døde. Av andre overleveringer fremgår det at han døde en naturlig død da han var 87 år.

Matteus

Apostelen Matteus var en av Jesu tolv apostler.

Matteus krevde inn skatt før han ble utpekt som apostel av Jesus.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Mathæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Matteus krevde inn skatt

Matteus – også kalt Levi i noen av evangeliene – var toller. Han tilskrives Matteus-evangeliet, men historikerne regner det som usannsynlig at han skulle ha skrevet det.

Ifølge tradisjonen misjonerte Matteus i Judea (et område mellom Israel og Vestbredden) og mot øst i Parterriket. Ingen vet om apostelen døde en naturlig død eller ble martyr.

Judas Taddeus

Judas Taddeus var en av Jesu tolv apostler.

Judas Taddeus må ikke forveksles med den Judas som forrådte Jesus: Judas Iskariot.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Judas Thadæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostelen Judas Taddeus misjonerte med apostelen Simon

Det var to som het Judas blant Jesu tolv apostler: Judas Iskariot og Judas Taddeus.

Judas Taddeus misjonerte blant annet i Palestina, Syria, Libya, Armenia og Parterriket, der han ble drept som martyr sammen med Simon.

Judas Taddeus ble angivelig henrettet med en klubbe.

Simon

Apostelen Simon, en av Jesu disipler

Apostelen Simon forkynte i en periode Jesu ord sammen med apostelen Judas Taddeus.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Simon, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostelen Simon ble saget i to

Simon, med tilnavnet seloten, misjonerte i Egypt og sluttet seg deretter til Judas Taddeus. Sammen forkynte de i Armenia og Parter-riket, der Simon ble drept ved at han ble sagd i to.

Ifølge en annen – mer kontroversiell – tradisjon dro Simon til England, der han skal ha blitt henrettet i det som i dag er Lincolnshire.