En moderne gengivelse af Leonardo da Vincis maleri “Den Sidste Nadver”.

De tolv apostlene: Apostlene ga Jesus «evig liv»

Ifølge Bibelen valgte Jesus ut tolv menn til å regjere sammen med ham i Guds rike. Etter oppstandelsen ba han dem reise ut og gjøre «alle folkeslag til disipler». Historikere mener tallet på apostler varierte i løpet av den tiden Jesus forkynte, men de har identifisert tolv personer som de opprinnelige apostlene. Noen av dem vet vi lite om, men ifølge overleveringer betalte de fleste dyrt for å ha bekjent seg den kristne tro.

Ifølge Bibelen valgte Jesus ut tolv menn til å regjere sammen med ham i Guds rike. Etter oppstandelsen ba han dem reise ut og gjøre «alle folkeslag til disipler». Historikere mener tallet på apostler varierte i løpet av den tiden Jesus forkynte, men de har identifisert tolv personer som de opprinnelige apostlene. Noen av dem vet vi lite om, men ifølge overleveringer betalte de fleste dyrt for å ha bekjent seg den kristne tro.

Scanpix/AKG-Images

Ifølge Bibelen valgte Jesus ut tolv menn til å regjere sammen med ham i Guds rike.

Etter oppstandelsen ba han dem reise ut og gjøre «alle folkeslag til disipler».

Historikere mener tallet på apostler varierte i løpet av den tiden Jesus forkynte, men de har identifisert tolv personer som de opprinnelige apostlene.

Noen av dem vet vi lite om, men ifølge overleveringer betalte de fleste dyrt for å ha bekjent seg den kristne tro.

Bartolomeus

Bartolomeus misjonerte – ifølge forskjellige fortellinger – i Arabia, Etiopia og i området sørøst for Svartehavet, der han led martyr-døden ved å få huden flådd av.

Kirkehistorikeren Eusebius (ca. 260-340 e.Kr.) skriver at Bartolomeus reiste til India.

Jakob den Yngre

Jakob den Yngre spilte en viktig rolle som en av lederne av de første kristne menighetene i Jerusalem, men fordi flere av de tidlige kildene forveksler ham med Jesu bror med samme navn, er alle opplysninger om Jakob den yngre svært usikre.

Ifølge en fortelling ble han korsfestet i Egypt, der han misjonerte.

Andreas

Andreas var en av de første disiplene som sluttet seg til Jesus. Ifølge greske kilder skal han ha misjonert i dagens Romania, Russland og Georgia, mens Eusebius nevner at Andreas også forkynte i Lilleasia.

Andreas ble etter sigende korsfestet i Hellas, på et X-formet kors.

Judas Iskariot

Judas Iskariot var disippelen som forrådte Jesus for 30 sølvpenger og overga ham til de jødiske lederne.

Ifølge Matteusevangeliet angret Judas, og hengte seg.

I Apostlenes gjerninger heter det derimot at Judas kjøpte en åker for pengene, men at han aldri fikk glede av kjøpet, fordi han «falt hodestups så buken revnet og alle innvollene veltet ut».

Peter

Peter var ifølge Bibelen den første som så den gjenoppståtte Jesus. Han var med på å grunnlegge og lede den første menigheten i Jerusalem, og reiste blant annet til byen Antiokia i dagens Tyrkia og til Korint i Hellas.

Ifølge tradisjonen kom Peter til rOMa, der han grunnla byens kristne menighet. I den romersk-katolske kirken regnes han derfor som den første paven.

Rundt år 64 ble Peter – ifølge en kirkelig fortelling som går tilbake til slutten av første århundre – henrettet av keiser Nero.

Historien forteller at Peter ble korsfestet med hodet ned, fordi han ikke følte seg verdig til å bli korsfestet på samme måte som Jesus.

Fordi Jesus i evangeliene lovet Peter nøklene til himmelriket, er det svært vanlig at han i kunst og folketro blir fremstilt som portvakt i himmelen.

Bibelsk arkeologi: Kristi hovedkvarter

I 1968 fant arkeologer et hus som de mener Jesus gjorde til hovedkvarter under forkynnelsesreisene.

Huset ligger i byen Kapernaum ved bredden av Genesaretsjøen, og har trolig tilhørt apostelen Peter.

Huset fungerte som en slags tidlig kirke, og utgravninger har blant annet avslørt en møtesal, der inskripsjoner med navnene Jesus og Peter er risset inn i veggene.

Johannes

Johannes var en av Jesu fortrolige og fikk en sentral rolle i urmenigheten i Jerusalem.

Historikerne vet lite om Johannes' skjebne. Ifølge en overlevering ble han martyr rundt år 70 e.Kr.

Ifølge andre sovnet han fredelig inn omtrent 100 år gammel i Lilleasia – og ble den eneste apostelen som døde av naturlige årsaker.

Thomas

Thomas misjonerte ifølge tradisjonen i Syria, Parterriket (tilsvarer omtrent dagens Iran) og Lilleasia (dagens Tyrkia), før han dro til India.

Den sørindiske Mar Thoma-kirken hevdes å være grunnlagt av Thomas, men historikerne kan ikke bekrefte dette.

Thomas led martyrdøden.

Jakob den eldre

Jakob den eldre var en av de første disiplene Jesus knyttet til seg.

Ifølge Apostlenes gjerninger i Det nye testamente led han martyrdøden i år 44 e.Kr. , da den jødiske kong Herodes Agrippa fikk ham henrettet.

Filip

Filip var til stede da Johannes døperen døpte Jesus. Etter Jesu død misjonerte apostelen en tid i Palestina, der han blant annet døpte en mann fra en afrikansk dronnings hoff.

Ifølge kildene kunne Filip snakke gresk, og dro til Lille-asia for å misjonere. Her ble han først korsfestet og deretter steinet til døde.

Matteus

Matteus – også kalt Levi i noen av evangeliene – var toller. Han tilskrives Matteus-evangeliet, men historikerne regner det som usannsynlig at han skulle ha skrevet det.

Ifølge tradisjonen misjonerte Matteus i Judea (et område mellom Israel og Vestbredden) og mot øst i Parterriket. Ingen vet om apostelen døde en naturlig død eller ble martyr.

Judas Taddeus

Judas Taddeus misjonerte blant annet i Palestina, Syria, Libya, Armenia og Parterriket, der han ble drept som martyr sammen med Simon.

Judas Taddeus ble angivelig henrettet med en klubbe.

Simon

Simon, med tilnavnet seloten, misjonerte i Egypt og sluttet seg deretter til Judas Taddeus. Sammen forkynte de i Armenia og Parter-riket, der Simon ble drept ved at han ble sagd i to.

Ifølge en annen – mer kontroversiell – tradisjon dro Simon til England, der han skal ha blitt henrettet i det som i dag er Lincolnshire.