Library of Congress

Den engelske kirken beklager jødeforfølgelse

Med 800 års forsinkelse tar engelsk biskop nå avstand fra sine forgjengeres blodige massakrer på landets jøder.

I 1222 møttes engelske kirkeledere og innførte strenge regler for jøder. På synoden i Osneys kloster ble det for eksempel bestemt at jødene i England måtte ha et merke på klærne, og at de ikke lenger kunne omgås kristne sosialt.

I anledning 800-årsjubileet for kirkemøtet i Osney har kirken nå valgt å be om unnskyldning for sin rolle i jødeforfølgelsene som fulgte i kjølvannet av synoden:

«La oss be om at (unnskyldningen, red.) inspirerer kristne i dag til å vende seg bort fra moderne former for antisemittisme», skrev Englands erkebiskop Welby på Twitter.

Synoden i 1222 utløste blodige uroligheter, og etter tiår med forfølgelse og flere massehenrettelser endte det med at alle Englands mer enn 3000 jøder ble forvist.

Landsforvisningen av Englands jøder varte fra 1290 til 1650-tallet, da Oliver Cromwell åpnet grensene for dem igjen.

© British Library

Unnskyldningen får delt mottakelse

Mens noen jøder har ønsket unnskyldningen velkommen, undrer andre seg over den.

Professor i jødiske/ikke-jødiske forhold ved Southampton universitet, Tony Kushner, merker seg at den engelske kirken for eksempel fortsatt ser det som sin oppgave å omvende jøder til kristendommen:

«Å akseptere at injurier, massakrer og utvisninger var feil, er enkelt. Men å akseptere at jøder har rett til sin religion, er mer utfordrende (for kirken, red.)», sier han til engelske medier.