Forskere: Kontroversiell boksamling om Jesus er ekte

Britiske forskere har undersøkt en samling blybøker som kan være de første skriftlige kildene som nevner Jesus. Konklusjonen er at bøkene er rundt 2000 år gamle.

Funnet av en samling blybøker kan være de første skriftlige kildene som nevner Jesus.

Først litt forhistorie:

I 2008 fant en beduin 70 små bøker av bly i en grotte i Jordan. Bøkene inneholdt tegninger og tekster som omtalte Jesus og blant annet beskrev at han tilba en gud som både var mann og kvinne. Og at Jesus ikke ville starte en ny religion, men bare gjenopplive gamle, jødiske tradisjoner.

Funnet ble først offentliggjort i 2011, og konklusjonen her var at bøkene stammet fra Jesu egen levetid.

Nå har britiske forskere fra University of Surrey analysert samlingen og konkluderer at den etter alt å dømme er rundt 2000 år gammel – altså omtrent fra Jesu tid.

Blyet er eldgammelt

Forskerne har blant annet sammenlignet bly fra bøkene med gammelt, romersk bly og kan fastslå at de er identiske.

Analyser viser dessuten at blyet ikke har “spor av radioaktivitet fra polonium, som typisk ses i moderne blyprøver”, og at det på atom-nivå er nedbrutt på en måte som ikke kan produseres kunstig.

“Alt dette er et sterkt bevis på at gjenstanden er svært gammel. Det stemmer med undersøkelser av teksten og designet, som antyder en alder på rundt 2000 år”, sier forskerne i en pressemelding.

Tidligste skriftkilde

Uttalelsen er er dypt kontroversiell fordi flere anerkjente forskere tidligere har forkastet bøkene som svindel.

Men hvis de nye analysene har noe for seg, vil boksamlingen være den tidligste skriftlige kilden som nevner Jesus. Også navnene på apostlene Jakob, Peter og Johannes opptrer i bøkene.