Hekser og hekserier

I 1944 ble en britisk kvinne dømt som heks. Prosessen satte punktum for over 500 års hekseforfølgelser i Vest-Europa.

Menneskene har til alle tider vært redde for det ukjente, for uhyrer og for mennesker man ikke forsto. Historier om hekser har florert i århundrer, og frykten for dem har fått mennesker til å begå de forferdeligste forbrytelser.

Her er utvalgte milepæler fra heksenes historie:

1480–1700: Heksejegernes storhetstid

Det finnes ingen offisiell fortegnelse, men man regner med at et sted mellom 40 000 og 100 000 mennesker ble henrettet for hekseri i denne perioden.

1590: North Berwick, Skottland

Hele 70 personer ble anklagd for hekseri fordi det var dårlig vær da James VI av Skottland skulle seile til Danmark for å møte sin tilkommende, prinsesse Anna av Danmark.

1563: Wiesensteig, Tyskland

Den første større heksejakten i Europa. 63 kvinner ble anklagd for hekseri, kjent skyldige, alle som en, og brent på bålet.

1612: Køge, Danmark

Saken om Køge Huskors der en lokal kjøpmann anklagde en kvinne fra stedet for å ha forhekset huset hans, som hadde vært plaget av poltergeistlignende fenomener. Anklagene førte til pågripelse og henrettelse av 20 kvinner, som alle ble dømt som hekser.

1645–1646: England

I løpet av en kort, men hektisk karriere lyktes det den engelske heksejegeren Matthew Hopkins å få anklaget flere kvinner for hekseri enn noen andre i løpet av de foregående hundre årene til sammen. I alt klarte Hopkins å få brent cirka 200 av de i alt 500 kvinnene som gjennom hele Englands historie møtte døden på bålet som følge av påstander om hekseri.

1692–1693, Massachusetts, USA

De såkalte hekseprosessene i Salem førte til at over 150 mennesker ble anklagd for hekseri. Til syvende og sist var det imidlertid bare 19 som ble stilt for retten. Samtlige ble kjent skyldig og hengt.

1811: Rössel, Tyskland

Barbara Zdunk ble henrettet for hekseri – som den siste i Europa.

1836: Sør-Amerika

Den spanske inkvisisjonen henrettet sitt siste offer – anklaget for og kjent skyldig i hekseri og kjetteri.

1944: London, Storbritannia

Jane Yorke ble tiltalt for hekseri etter den engelske hekseloven av 1735 fordi hun hadde opptrådt som spiritistisk medium.

Straffens strenghet hadde avtatt betydelig med årene, og Jane fikk en bot på 5 pund. Hun var den siste i den vestlige verden som ble offentlig tiltalt for å være heks.

Kilder:
National encyklopedia
en.wikipedia.org
A history of witchcraft