Hellig knokkel stammer ikke fra en av Jesu apostler

I over 1500 år har munker i Roma trodd at de våket over restene av apostelen Jakob den yngre, som kanskje var Jesu bror.

I over 1500 år har munker i Roma trodd at de våket over restene av apostelen Jakob den yngre, som kanskje var Jesu bror.

Museo del Prado

En undersøkelse av et fragment av en lårbeinsknokkel fra et menneske har vist at kirken Santi Apostili i Roma likevel ikke har de jordiske levningene etter Jakob den yngre – en av Jesu disipler. Undersøkelsen ble foretatt av den danske kjemiprofessoren Kaare Lund Rasmussen i samarbeid med en rekke europeiske universiteter.

Munkene henvendte seg selv til Lund Rasmussen for å få hans hjelp til å finne ut om kirken var i besittelse av knokkelfragmenter fra to av Jesu apostler: Jakob den yngre og Filip. Noen kristne mener at Jakob var en av Jesu brødre.

Noen kristne mener at Jakob den yngre var Jesu bror.

© Museo del Prado

Knoklene hadde kommet til kirken Santi Apostili midt i det første årtusen e.Kr. I denne perioden var det ganske alminnelig at gravene til kristne martyrer ble åpnet og knoklene fraktet til andre kirker, der man tilba dem.

Munkene i Roma skal visstnok ha apostelen Filips fot, skjønt den var for porøs til å undersøkes. Men de jordiske levningene av Jakob den yngre – en bit av et lårbein – kunne dateres.

Knokkelen tilhørte en tidlig kristen

Men Kaare Lund Rasmussen måtte skuffe munkene. Ifølge en karbon-14-datering viste det seg at lårbeinet stammet fra en person som levde mellom 214 og 340 e.Kr. Den bibelske Jakob skal være død i 62 e.Kr.

Karbon-14-datering avslørte sannheten

“Selv om relikvien ikke stammer fra Jakob den yngre, kaster den lys over den tidlige kristendoms historie”, sier Kaare Lund Rasmussen ifølge nett-mediet EurekAlert og fortsetter:

“Vi holder det for sannsynlig at de som fraktet lårbeinsfragmentet til Santi Apostili, trodde det tilhørte Jakob den yngre. De må ha tatt det fra en kristen grav, så det har tilhørt en av de tidlige kristne, enten det var en apostel eller ei.”