Hugenottenes kamp på liv og død med det katolske Frankrike

Reformasjonen utløste flere religionskriger i Europa, men ingen steder var konflikten så voldsom som i Frankrike. På 1500-tallet raste det ni brutale kriger mellom katolikker og protestanter, kjent som hugenotter. Følg den religiøse minoritetens kamp for å overleve.

Katarina av Medici etter Bartolomeusnatten.

Den franske enkedronningen Katarina av Medici, hjernen bak massakren på Bartolomeusnatten, inspiserer sitt verk. Maleri fra 1880 av Édouard Debat-Ponsan.

© mikroman6/Getty Images

Hugenottene var navnet på den protestantiske menigheten i Frankrike. De var få i antall, men sterke nok til å ta opp kampen mot katolikkene og kongemakten i Paris.

I ni utmattende religionskriger forsøkte de å forsvare sin kristne tro. De ble utsatt for flere massakrer, men klarte også å gi igjen med samme hensynsløshet.

Til slutt skar solkongen Ludvig 14. gjennom, og deres tid i Frankrike var forbi. Hugenottene flyktet ut i det protestantiske Europa. Her klarte de seg langt bedre enn andre religiøse minoriteter både før og etter dem, for det var stor etterspørsel etter hugenottene utenfor Frankrike.

Men hvem var egentlig hugenottene, hvorfor har de et så merkelig navn og hvorfor var de så populære som flyktninger? Her finner du svar på dette og mye mer.

Blodbadet i Vassy

Den 1. mars 1562 rir den franske kongens rådgiver, François av Guise, og hans følge av soldater inn i byen Vassy i Nordvest-Frankrike.

I en låve i utkanten av byen er 300 mennesker samlet til gudstjeneste. François av Guise, som er en gudfryktig mann, bestemmer seg for å slutte seg til dem.

Men den rettroende katolikken får seg et sjokk, for menigheten består av hugenotter - franske protestanter - og gudstjenesten deres er strengt ulovlig.

Siden Martin Luther startet reformasjonen i 1517, har forholdet mellom Europas katolikker og protestanter vært anspent. I flere land har den katolske kirke mistet sine privilegier, og en reformert kirke har overtatt den geistlige makten.

Også i Frankrike har grunnvollene ristet under den katolske kirke, men ennå har det ikke kommet til noen direkte krigshandlinger mellom kirkesamfunnene.

På dette tidspunktet har hugenottene i Frankrike fått innvilget en rekke rettigheter, bl.a. retten til å holde gudstjeneste. Betingelsen er imidlertid at det skjer utenfor byene.

Da Guise oppdager at hugenottene praktiserer sin tro på låven innenfor Vassys bymurer, er han nødt til å gripe inn. Han forsøker å stoppe gudstjenesten.

Hugenottene setter seg til motverge og kaster stein mot Guises soldater. En av steinene skal ha truffet François de Guise selv, og i sinne gir han ordre til at låven skal brennes ned.

Blodbadet på hugenottene i Vassy.

Panikken på låven og soldatenes brutalitet går tydelig frem av denne skildringen av blodbadet i Vassy i 1562, utført av den protestantiske kunstneren Frans Hogenberg noen tiår senere.

© Public domain

Soldatene setter fyr på låven, og kort tid etter høres skrikene fra de innesperrede hugenottene. Mange klarer å unnslippe flammene, men minst 74 mister livet.

Blodbadet i Vassy utløser de franske religionskrigene, og i de neste 36 årene forsøker franske katolikker å utrydde hugenottene og deres protestantiske tro med makt, undertrykkelse og folkemord.

Hvorfor blir de kalt hugenotter?

Hugenottenes kors.

Hugenottkorset med 12 liljeblad - ett for hver av apostlene - samt en due som symboliserer Den hellige ånd.

© Bibleboxone/Shutterstock

Hugenottene tok brodden av kallenavnet.

De ni franske religionskrigene

Vassy-massakren utløste religionskrigene i Frankrike, med katolikkene på den ene siden og protestantene på den andre.

I 1562 hadde cirka halvparten av landets adel gått over til protestantismen, og det anslås at cirka to millioner franskmenn - om lag 10 prosent av den franske befolkning på den tiden - betraktet seg som protestanter. Hovedtyngden av protestantene befant seg i Sør- og Vest-Frankrike.

Hovedkraften bak den nye kristne trosretningen var den franske presten og reformatoren Jean Calvin. Inspirert av Martin Luther utga Jean Calvin i 1536 sin viktigste tekst, Institutio christianae religionis - Undervisning i den kristne religion. Teksten ble en religiøs rettesnor for protestantene i Frankrike.

I motsetning til katolikkene, som betraktet kirken som en direkte manifestasjon av Gud og et bindeledd mellom Herren og de kristne, mente protestantene at det enkelte mennesket sto i direkte forbindelse med Gud.

Dette kom bl.a. til uttrykk ved at hugenottene avviste katolsk pomp og prakt i sine kirker, som derfor ikke var prydet med fargerike fremstillinger av Bibelen og helgenenes liv.

Bartolomeusnatten av François Dubois.

François Dubois (1529-1584) var en protestant fra Amiens som trolig var til stede natt til Bartolomeusnatten. Dubois klarte å flykte til Genève i Sveits. Hans øyenvitneskildring av massakren er det eneste kjente maleriet fra hans hånd.

© François Dubois/Wikimedia Commons

Etter Vassy-massakren utkjempet hugenotter og katolikker til sammen ni religionskriger på liv og død mellom 1562 og 1598.

Begge sider gjennomførte massakrer - mest kjent er blodbadet under den såkalte Bartolomeusnatten i august 1572, da hugenotter over hele Paris ble angrepet og drept av katolikker.

Cirka 2000 protestanter ble drept i den blodige massakren, og i ukene som fulgte, mistet så mange som 30 000 hugenotter livet da angrepene spredte seg til en lang rekke franske byer.

Bartolomeusnatten

Bartolomeusnatten: bryllupsscene fra filmen “Reine Margot” (1994).

En scene fra Patrice Chéreaus film "Reine Margot" (1994). Filmen bygger på Alexandre Dumas den eldres roman "La Reine Margot" fra 1845 og utspiller seg i dagene rundt Bartolomeusnatten.

© kpa Publicity Stills, United Archives

Kongelig bryllup endte i blodig massakre

Natten mellom 24. og 25. august 1572 ble hugenottene utsatt for en av de blodigste massakrene i fransk historie. Det hele begynte med et bryllup.

I et forsøk på å skape fred mellom katolikkene og hugenottene kunngjorde Katarina av Medici og sønnen Karl 9. at dronningens datter, prinsesse Margrete, skulle gifte seg med den protestantiske kongen Henrik av Navarra.

Bryllupet sto i Notre Dame-katedralen i Paris, men jubelen over det strategiske ekteskapet var behersket. Både protestanter og katolikker var skeptiske, og konfliktene mellom de to sidene tilspisset seg i dagene etter bryllupet.

Katarina av Medici var rasende over protestantenes fortsatte misnøye og planla å drepe hugenottlederen Gaspard de Coligny bare et par dager etter bryllupet. Hun hyret en leiemorder til å skyte Coligny, men kulen traff bare hånden hans.

Noen dager senere tok Henrik av Guise saken i egne hender. Han var sønn av François av Guise - mannen bak blodbadet i Vassy.

Henrik av Guise sendte soldatene sine inn på hugenottlederens soverom natten 24. august - også kjent som Bartolomeusnatten.

Denne gangen ble drapet gjennomført, og Colignys lik ble kastet ut av vinduet. Det landet på gårdsplassen, der det ble brutalt skjendet. Til sammen 2000 hugenotter mistet livet Bartolomeusnatten, og i ukene som fulgte spredte drapene seg til byer som Orléans, Lyon og Bordeaux.

Historikerne anslår at opptil 30 000 hugenotter omkom under massakren, mens et enda større antall flyktet ut av landet eller konverterte tilbake til katolisismen for å redde livet.

Freden senket seg - for en stund

I 1588 ble hugenottene påtvunget en ny traktat som fratok dem alle rettigheter. Den forbød også en protestant å bli konge.

Siden protestantenes leder, Henrik av Navarra, var den nærmeste arvingen til tronen, begynte en lang kamp for å få landets stender til å anerkjenne ham som konge.

Etter lange forhandlinger konverterte Henrik av Navarra tilbake til katolisismen i 1593 og ble til slutt innsatt som Frankrikes kong Henrik 4.

Den nye kongen anerkjente katolisismen som statsreligion, men legaliserte samtidig protestantismen i Frankrike med det såkalte Nantes-ediktet.

Etter ni religionskriger gjennom 36 år ble det endelig fred i Frankrike, men det religiøse mindretallets nyvunne frihet og selvbestemmelse ble kortvarig.

Et tjuetalls år etter Nantes-ediktet begynte katolikkene igjen å forfølge de "vantro" hugenottene. Henrik 4.s sønn Ludvig 13. forbød protestantene å inneha offentlige embeter, og de fikk ikke lenger lov til å beskytte byene sine militært.

Solkongen: Omvendelse med vold og makt

Ludvig 14. i 1701.

Solkongen (Ludvig 14.) i sitt store, kongelige antrekk.

© Everett Collection/Shutterstock

Da Henrik 4.s barnebarn - Ludvig 14., også kjent som Solkongen - besteg Frankrikes trone i 1643, tiltok forfølgelsen av den religiøse minoriteten i styrke. I 1685 skrev Solkongen under Fontainebleau-ediktet, som opphevet Nantes-ediktet og forbød protestantismen ved lov.

Kongen ga bl.a. ordre om at hugenottenes kirker skulle ødelegges, skolene deres skulle stenges og de skulle forbys å gifte seg med hverandre.

Overgrepene fikk om lag 200 000 hugenotter til å flykte fra landet, men ikke alle protestanter var villige til å gi opp uten kamp.

I 1702 reiste hugenottene i Cevennene i Sør-Frankrike seg i et bondeopprør mot Ludvig 14.s grusomme forfølgelser.

Denne fraksjonen av hugenotter kalte seg camisarder og utkjempet en årelang geriljakrig mot de franske katolikkene med bakholdsangrep og nattlige plyndringer.

Med tiden fikk Ludvig 14.s styrker has på stadig flere av de protestantiske opprørerne, og i 1707 skrev camisardenes leder Jean Cavalier desillusjonert i dagboken sin:

"Den eneste trøsten jeg har igjen, er at det regimentet jeg hadde æren av å lede, aldri så seg tilbake, men solgte seg dyrt på slagmarken."

Hugenottene førte an i den industrielle revolusjon

Dragon tvinger hugenott til å omvende seg.

Franske soldater - kalt dragoner - trakasserte og truet hugenottene i deres egne hjem for å tvinge dem til å konvertere til katolisismen. Denne handlingen ble kalt en "dragonade".

© Wikimedia Commons

I 1710 hadde Ludvig 14. nedkjempet camisardene, og fem år senere døde den franske solkongen, hvorpå den religiøse forfølgelsen av hugenottene gradvis avtok.

På dette tidspunktet hadde flere hundre tusen hugenotter flyktet ut av landet, hovedsakelig til Sveits, Tyskland og England.

Hugenottene var dyktige håndverkere og handelsmenn og viste seg raskt å bli en uvurderlig arbeidskraft i de landene de kom til.

I England, der 50 000 hugenotter slo seg ned på 1700-tallet, ble de dyktige flyktningene og deres etterkommere en av forutsetningene for den industrielle revolusjon på 1800-tallet.

Etter den franske revolusjon i 1789 ble hugenottene endelig anerkjent som likeverdige borgere og trossamfunn i Frankrike. Men århundrer med religiøs forfølgelse hadde gjort store innhogg i de franske protestantene.

I dag tilhører bare 2,5 prosent - det tilsvarer 1,7 millioner franskmenn - den protestantiske kirke.

Solkongens ettertraktede ofre

Hugenotter i Preussen.

Kurfyrsten av Brandenburg tar imot flyktende hugenotter i 1685. Maleri fra 1885.

© Imageselect

Allerede på 1500-tallet begynte hugenottene å flykte fra Frankrike, men den store avfolkningen fant ikke sted før under Ludvig 14. på slutten av 1600-tallet. Selv om flukt over hals og hode alltid er en tragedie, er utdrivelsen av hugenottene fra Frankrike kanskje likevel en solskinnshistorie. Hugenottene viste seg å være en ettertraktet innvandrergruppe i hele Europa.

England

50 000 hugenotter slo seg ned i England etter at protestantismen ble forbudt ved lov i Frankrike i 1685, og de ble tatt godt imot. De var dyktige håndverkere og brakte med seg nye teknikker innen bl.a. veving, knipling og hanskemakeri. I dag beskrives hugenottene ofte som en av forutsetningene for den industrielle revolusjon på 1800-tallet.

Nederland

Opptil 100 000 hugenotter antas å ha flyktet til Nederland. Kalvinismen var den dominerende trosretningen her, og den er nært beslektet med hugenottenes tro. Mange fortsatte reisen mot et nytt hjem i oversjøiske områder i det voksende nederlandske imperiet. Vindyrkingen tok de med seg til destinasjoner som New Amsterdam (senere New York) og Kappkolonien, nå kjent som Sør-Afrika.

Preussen og Tyskland

Fra 1565 flyktet mellom 40 000 og 50 000 hugenotter fra Frankrike til Tyskland. Omtrent halvparten av dem kom til Berlin fordi den prøyssiske kurfyrsten Fredrik Vilhelm hadde invitert dem og gitt dem spesielle privilegier. Spesielt tekstilindustrien vokste i Tyskland fra slutten av 1600-tallet, og de tyske statenes økonomi fikk et oppsving takket være de driftige hugenottene.

Danmark

Hugenottene var også etterspurt i Danmark på grunn av sitt gode rykte som håndverkere og handelsmenn. I 1719 ble et stort antall hugenottfamilier fra Brandenburg invitert til å bosette seg i Fredericia, der det i motsetning til i resten av Danmark var religionsfrihet. Hugenottene svarte bl.a. med å bli de første til å innføre poteten til Danmark.