Hva skjuler Vatikanets hemmelige arkiver?

Verdens største pornosamling og beviset på romvesener? I århundrer har ryktene gått om hva Vatikanets hemmelige arkiver skjuler. I dag vet vi at det er et utall dokumenter av stor historisk verdi.

Pave Frans

Vatikanets arkiver inneholder blant annet pavenes offisielle dokumenter siden 700-tallet.

© Collective & Republic of Korea

85 km hylleplass med historiske dokumenter – skjult for nysgjerrige øyne i en godt bevoktet del av Vatikanet.

Vatikanets hemmelige arkiver er innhyllet i mystikk og skulle ifølge ryktene inneholde blant annet en stor pornosamling og bevis på at romvesener eksisterer.

Ryktene er tvilsomme, men som det sentrale arkivet for den katolske kirke inneholder arkivene en enorm samling av historiske dokumenter som går helt tilbake til 700-tallet – blant annet pavenes korrespondanser, kirkens offisielle dokumenter og ulike traktater.

Misforståelse gjorde arkivene hemmelige

Arkivene er ikke åpne for publikum, men har siden 1881 vært åpne for forskere som får spesiell tillatelse. Tilgangen til noen av gjenstandene er imidlertid fortsatt begrenset.

Tanken om at arkivene skulle være hemmelige, er trolig oppstått fordi det latinske navnet på arkivene frem til 2019 inneholdt ordet «secretum». Ordet har feilaktig blitt oversatt som «hemmelig», men betyr egentlig «privat».

VIDEO: Få en kikk inn i arkivene

Video

Arkivene er en gullgruve

Der er imidlertid utvilsomt viktige historiske dokumenter i arkivene. Etter 700 år bak lås og slå ble alle dokumentene fra rettssaken mot Tempelridderne – som endte med at ordenen ble oppløst og dens ledere brent på bålet – frigitt i 2007.

Dokumentene viste blant annet at paven i første omgang hadde frikjent Tempelridderne for skyld, og førte til at de fikk en offisiell unnskyldning – 700 år senere.

Arkivene skjuler også den pavelige bullen som kastet munken Martin Luther ut av den katolske kirke i 1521, kong Henrik 8.s anmodning om å få annullert ekteskapet sitt og et brev fra Michelangelo hvor han klager over at han ikke har fått lønn for arbeidet sitt i Det sixtinske kapell.