The Walters Art Museum

Hvem fant på de sju dødssynder?

Latskap er en av de sju dødssynder fordi latskap hindrer mennesket i å søke Gud.

Dødssyndene i den formen de har i dag fins ikke i Bibelen. Men Galaterbrevet i Det nye testamentet omtaler en lang rekke farlige laster som troende kristne bør styre unna – blant annet egoisme, hissighet og misunnelse.

Teologer rangerte laster

I århundrene etter Jesu død arbeidet de første kristne teologene med å beskrive og rangere disse lastene.

Formålet var å belære kristne trosfeller om hvor farlige synder var, og hvordan en synd kunne fjerne den troende fra Gud.

Arbeidet førte blant annet til at munken Evagrius Ponticus på 300-tallet utformet

en liste over åtte «onde tanker».

Paven redigerte de sju dødssynder

Rundt 200 år senere inspirerte munkens tanker pave Gregor 1. til å lage sin egen liste over synder, som teologene i ettertid redigerte ned til de sju dødssyndene

vi kjenner i dag.

I løpet av middelalderen ble dødssyndene et populært tema i blant annet malerier og skuespill, og fikk med tiden fast plass i europeisk kultur.

De sju dødssynder

De første kristne lærde brukte dødssyndene til å lære sine trosfeller om hvilke farlige vaner som svekket troen.