Archives Charmet/Bridgeman Images

Hvem kom på ideen om et jødisk komplott?

Allerede i middelalderen ble jødene betraktet med mistillit, men hvor kommer den moderne ideen om et jødisk komplott fra?

Teorier om jødiske konspirasjoner har eksistert siden middelalderen, da jødene f.eks. ble anklaget for å bortføre kristne barn og forgifte brønner.

På 1800-tallet ble jød­ene beskyldt for å ville avskaffe alle andre religioner enn jødedommen og gjøre om de kristne kirkene til synagoger.

Grunnlaget var derfor allerede lagt for jødehat da verket Sions vises protokoller utkom i en russisk avis i 1903.

Boken var angivelig et referat fra en serie møter der jødiske ledere planla å overta verdensherredømmet og undergrave kristendommen – bl.a. ved å fremme sosialisme og liberalisme.

Hør professors gjetning om avsenderen bak Sions vises protokoller:

Video

Teksten er imidlertid full av selvmotsigelser og floskler, og allerede i 1921 dokumenterte den britiske avisen The Times at skriftet var en samling og omskriving av eldre tekster som i visse tilfeller ikke engang handler om jøder.

Forfatteren er fremdeles ukjent, men skriftet ble først utgitt av den russiske ultranasjonalisten og antisemitten Pavel Krushevan, som tidligere hadde stått bak omfattende angrep på jøder.

Sions vises protokoller ble spredt til resten av Europa etter 1. verdenskrig og førte til at jødehatet blusset opp mange steder. Bl.a. brukte nazistene skriftet i den propagandaen som banet vei for Holocaust.

Se klipp fra propagandafilmen Den evige jøde (1940):

Video