Shutterstock

Hvor er profeten Muhammed gravlagt?

Profeten Muhammeds siste hvilested ble i år 707 skjult bak lukkede porter. Siden 1837 har en prektig grønn kuppel derfor vist de tilreisende pilegrimer hvor profeten ligger begravet.

Da profeten Muhammed døde i 632, ble han begravd i huset sitt i Medina.

Huset lå rett ved en av islams første moskeer som Muhammed selv hadde grunnlagt.

Moskeen med navnet Al-Masjid an-Nabawi (Profetens moské) ble raskt et av de helligste steder innenfor islam.

I 707 utvidet kalifen al-Walid 1. moskeen kraftig, slik at Muhammeds hus – og dermed hans siste hvilested – kom til å ligge skjult inne i bygningen.

Etter det har det ikke vært mulig å se selve graven.

Men millioner valfarter likevel til Al-Masjid an-Nabawi hvert år da et besøk her oppfattes som en fast del av muslimenes pilegrimsreise.

Profeten Muhammeds grav er skjult bak lukkede porter i byen Medina.

Mohamed Lounes/Getty images

Konservative muslimer ville ødelegge graven

For øvrig er det et hell at graven stadig eksisterer.

Da de saudi-arabiske wahhabittene – en konservativ retning innen islam – tok kontroll over Medina på begynnelsen av 1800-tallet, ødela de nesten alle de hellige gravene i byen for å forhindre at de ble tilbedt av de mange tilreisende pilegrimene.

I islam er det nemlig strengt forbudt å tilbe personer.

Muhammeds grav fikk likevel lov til å bestå, og i 1837 fikk den en prektig grønn kuppel som viser de tilreisende hvor profeten er gravlagt.

LES OGSÅ: Hva er ramadan? Alt om den muslimske fastemåneden