Hvor fikk de kristne syndflodmyten fra?

Er beretningen om Noas ark et bibelsk påfunn? Eller finnes den i andre religioner?

I mange religioner var oversvømmelse en straff

Mange religioner har gjennom tidene hatt en dramatisk fortelling om oversvømmelser nedkalt av en gudommelig makt. Som regel var oversvøm­melsen en straff for at mennesket ikke levde
etter gudens befalinger.

Så langt unna som blant Sør-Amerikas inkaer fantes myten om guden Viracocha. Han druknet alle mennesker ved Titicacasjøen, så nær som to rettskafne, som befolket jorden på nytt. Kristendommens syndflod er imidlertid ikke hentet i Amerika, men stammer fra jødenes beretning om Noa og arken.

Jødene kjente til Noa før de kristne

Kristendommen og jødedommen baserer begge sin tro på Det gamle testamentet. Jødene leste imidlertid om Noah i mer enn tusen år før kristendommen. Tusen år før den jødiske troen oppsto, dyrket babylonerne en polyteistisk religion med en dramatisk syndflodberetning. Der reddet mannen Utnapishtim familien sin og alle dyrearter i en båt.