Ali Meyer/Corbis Historical/Getty Images

Hvor flyktet de spanske jødene til?

Det var store religiøse spenninger i Spania etter katolikkenes gjenerobring av halvøya. Snart ble jødene utsatt for forfølgelser og landsforvisning.

Den spanske gjenerobringen av Pyrenéhalvøya – kjent som reconquista – gikk ikke bare ut over muslimske maurere.

Angrepene rettet seg også mot jødene, som opplevde antijødiske lover og statlig godkjente drap på 1300-tallet. Verst ble det under pogromen i 1391, da tusenvis ble drept og enda flere ble tvunget til å konvertere.

I det mauriske emiratet Granada i Sør-Spania nøt jødene fremdeles en viss religionsfrihet, men emiratet falt til slutt i 1492, da Spania ble forent under det sterkt religiøse herskerparet Ferdinand 2 av Aragon og Isabella 1 av Castilla.

Kongeparet ville ikke ha jøder i konge­riket sitt – de fryktet at jødene ville ha for stor innflytelse på de mange som alle­rede hadde konvertert. Derfor fikk resten av de spanske jødene valget mellom å gå over til kristendommen eller å bli deportert fra landet.

Isabellas dekret som landsforviste de spanske jødene.

© Creative Commons/Museum of the Jewish People at Beit Hatfutsot

Isabella kastet de jødiske innbyggerne ut av Spania

Med det såkalte Alhambradekretet forviste dronning Isabella jødene fra Spania i 1492. Dekretet ble først opphevet i 1968.

I 2014 vedtok Spania – “for å kompensere for vår skammelige fortid” – at etterkommere av de forviste jødene kan få spansk statsborgerskap.

Jødene som lever i Spania i dag, går under betegnelsen sefardiske jøder. Mange av de sefardiske jødene flyktet til eksisterende jødiske samfunn i Maghreb i Nord-Afrika mens andre flyktet til byer som Jerusalem og Kairo.

Sultanen i Det osmanske riket tilbød jødene asyl. Derfor kom mange av dem til Thessaloniki, Izmir og Balkan. Etterkommerne av de sefardiske jødene utgjør i dag ca. 16 pst. av alle verdens jøder.

Se kart over jødenes flukt fra Spania:

Tvangskristne fikk bli

Mellom 50 000 og 70 000 jøder valgte å la seg døpe som kristne for å få bli i Spania.

Ali Meyer/Corbis Historical/Getty Images

Kom til Nord-Afrika

I Maghreb i Nord-Afrika dannet de forviste spanske jødene mange nye samfunn.

Ali Meyer/Corbis Historical/Getty Images

Forvist igjen

Jødeforfølgelsene spredte seg også til resten av Europa. Spanske jøder som hadde flyktet til Italia, ble utvist noen år senere.

Ali Meyer/Corbis Historical/Getty Images

En barmhjertig sultan

Osmanenes hersker, Bayezit 2, ga utstrakt amnesti til de spanske jødene. En stor del av jødene dro derfor hit.

Ali Meyer/Corbis Historical/Getty Images