Shutterstock
Hinduguden Ganesha

Hvor gammel er hinduismen?

Hinduismen skiller seg fra de andre verdensreligionene ved ikke å ha en grunnlegger eller en “fødselsdato”. I stedet vokste religionen frem bit for bit. Men hvor langt tilbake kan religionen spores?

Hinduismen skiller seg ut fra de andre verdensreligionene ved ikke å ha en grunnlegger eller en «fødselsdato».

I stedet vokste religionen frem bit for bit da en rekke indiske kulturer, tradisjoner og trosretninger smeltet sammen for 2000-2500 år siden.

Noen av religionene som fusjonerte til hinduisme, har røtter som strekker seg tilbake til forhistorisk tid – som gjør hinduismen til en av de eldste religionene.

Mange trosformer i hinduismen

I motsetning til mange andre religioner er ikke hinduismen sentralstyrt og har ingen egentlig leder eller hellig bok med dogmer.

Religionen består i stedet av en rekke åndelige prinsipper og veiledninger som tillater fortolkning.

Derfor gir hinduismen plass til mange ulike – og tidvis direkte motstridende – trosformer, som fikk Indias første statsminister, Jawaharlal Nehru, til å definere religionen slik:

«Hinduismen, som tro betraktet, er vag, formløs, mange-sidet. Den er alt for alle».

80 prosent av inderne – rundt én milliard mennesker – er hinduer.