Hinduguden Ganesha

En av de helligste byene innenfor hinduismen er den indiske byen Varanasi, som ses på bildet. Det sies at ens synder blir tilgitt, hvis man bader seg i Ganges ved Varanasi-bredden. 

© Shutterstock

Hvor gammel er hinduismen?

Hinduismen skiller seg fra de andre verdensreligionene ved ikke å ha en grunnlegger eller en “fødselsdato”. I stedet vokste religionen frem bit for bit. Men hvor langt tilbake kan religionen spores?

28. januar 2019 av Emrah Sütcü

Hinduismen skiller seg ut fra de andre verdensreligionene ved ikke å ha en grunnlegger eller en «fødselsdato». 

I stedet vokste religionen frem bit for bit da en rekke indiske kulturer, tradisjoner og trosretninger smeltet sammen for 2000-2500 år siden. 

Noen av religionene som fusjonerte til hinduisme, har røtter som strekker seg tilbake til forhistorisk tid – som gjør hinduismen til en av de eldste religionene. 

Klikk deg gjennom den populære hindu-guden Ganesha, som blant annet kan sikre sine følgere suksess, lykke og visdom:

Mange trosformer i hinduismen

I motsetning til mange andre religioner er ikke hinduismen sentralstyrt og har ingen egentlig leder eller hellig bok med dogmer. 

Religionen består i stedet av en rekke åndelige prinsipper og veiledninger som tillater fortolkning. 

Derfor gir hinduismen plass til mange ulike – og tidvis direkte motstridende – trosformer, som fikk Indias første statsminister, Jawaharlal Nehru, til å definere religionen slik: 

«Hinduismen, som tro betraktet, er vag, formløs, mange-sidet. Den er alt for alle».

80 prosent av inderne – rundt én milliard mennesker – er hinduer.

3 myter om hinduismen

Kyr er Hellige

Hinduer ser kua som et vennlig og omsorgsfullt dyr som gir næring og liv til mennesket med melka si. Kua er derfor omgitt med stor ære og respekt og blir behandlet godt, men dyret blir ikke direkte tilbedt.

De har flere guder

Hinduismens gudsoppfattelse er kompleks og personlig, men kretser rundt én gud eller hellig ånd. Denne storguden kan komme til uttrykk i uendelig mange former
– blant annet gjennom andre, mindre guder.

De fant opp kaster

Indias kastesystem er ikke basert på religion, men er et kulturelt fenomen. Trolig ble den strengt hierarkiske sosiale ordenen innført av de ariske stammene som invaderte India for 3000-4000 år siden.

Kanskje du er interessert i