Hvor mange ridderordener ble grunnlagt av korsfarerne?

Hvilke korsfarerordener var med i korstogene?

Fra 1100-tallet førte korstogene til at en rekke kristne ridderordener ble grunnlagt. Det er umulig å lage en komplett liste, for de ble hele tiden opprettet, omdannet, oppløst eller slått sammen.

Tempelherrene og Johannitterordenen var de to mest betydningsfulle ordenene i Det hellige land. De utgjorde en stor del av korsfarernes militære muskler i kampen mot muslimske naboer. Samtidig lå de i en evig kamp med hverandre om makt og rikdom.

På Pyrenéhalvøya ledet lokale ridderordener an i kampen mot de muslimske maurerne. De viktigste var Calatrava- og Santiago-ridderne, som med tiden tok opp i seg flere mindre ordener.

Den tyske orden oppsto i Det hellige land, men flyttet i 1230 til området rundt Østersjøen, der en ny «front» var åpnet i kampen mot hedenskapen. De tyske ridderne skapte sin egen stat i Preussen, og førte i mange år krig mot litauere som holdt seg til sine gamle guder.

Ordener ble problembarn

Pavene velsignet mange ridderordener i løpet av middelalderen, men krigermunkene fremsto gjerne som ustyrlige bråkmakere etter en stund. De førte krig mot andre kristne og karet til seg makt.

©

St. Lasarus-ordenen

besto av leprasyke riddere.

De var utstøtt fra andre ordener, som ikke ville ha medlemmer med den fryktede sykdommen.

Calatrava-ordenen

ble en trussel mot kongene i det spanske riket Castilla.

De rike og maktsøkende ridderne blandet seg i tronfølgen.

Sverdbrødrene

var en liten, men ustyrlig tysk orden i det som i dag er Latvia.

De svært aggressive riddernes herjinger ble en belastning for kirken.