Johannitterne var en av de mektigste ordenene under korstogene.

Hvor mange ridderordener ble grunnlagt av korsfarerne?

Hvilke korsfarerordener var med i korstogene?

Fra 1100-tallet førte korstogene til at en rekke kristne ridderordener ble grunnlagt. Det er umulig å lage en komplett liste, for de ble hele tiden opprettet, omdannet, oppløst eller slått sammen.

Tempelherrene og Johannitterordenen var de to mest betydningsfulle ordenene i Det hellige land. De utgjorde en stor del av korsfarernes militære muskler i kampen mot muslimske naboer. Samtidig lå de i en evig kamp med hverandre om makt og rikdom.

På Pyrenéhalvøya ledet lokale ridderordener an i kampen mot de muslimske maurerne. De viktigste var Calatrava- og Santiago-ridderne, som med tiden tok opp i seg flere mindre ordener.

Den tyske orden oppsto i Det hellige land, men flyttet i 1230 til området rundt Østersjøen, der en ny «front» var åpnet i kampen mot hedenskapen. De tyske ridderne skapte sin egen stat i Preussen, og førte i mange år krig mot litauere som holdt seg til sine gamle guder.

Ordener ble problembarn

Pavene velsignet mange ridderordener i løpet av middelalderen, men krigermunkene fremsto gjerne som ustyrlige bråkmakere etter en stund. De førte krig mot andre kristne og karet til seg makt.


St. Lasarus-ordenen besto av leprasyke riddere. De var utstøtt fra andre ordener, som ikke ville ha medlemmer med den fryktede sykdommen.


Calatrava-ordenen ble en trussel mot kongene i det spanske riket Castilla. De rike og maktsøkende ridderne blandet seg i tronfølgen.


Sverdbrødrene var en liten, men ustyrlig tysk orden i det som i dag er Latvia. De svært aggressive riddernes herjinger ble en belastning for kirken.

Arkiv: Middelalderen

1. Galleri: Sensasjonelt vikingfunn i Estland 2. Kjøpmannen tok Norden inn i en ny tid 3. Topp 10: Historiens mektigste vikinger 4. Knut den mektige : Yngstesønnen ble konge av Nord-Europa 5. Malteserridderne: 900 års nedtur 6. Topp 10: Middelalderens største byggverk 7. Tid i middelalderen og renessansen 8. Hvor mange ridderordener ble grunnlagt av korsfarerne? 9. Historisk guide: Tempelriddernes verden 10. Den perfekte ridderborgen 11. Guide: Guimarães-borgen, Portugal 12. Innvollsorm tok knekken på korsfarere 13. Topp 10: Historiens beste riddere 14. Vikingene var velstelte og forfengelige 15. Hvor mange studerte ved middelalderens universiteter? 16. Middelalderen: Fingerring ble brukt til giftmord 17. Barske riddere fikk krigstraumer 18. Guide: Her møtte Englands verste fiende sin død 19. Middelalderens bedrestilte fattige 20. Tempelridderne og den gjeveste skatten 21. Blind krigerkonge galopperte i døden 22. Våte somre fikk fart på pesten 23. Franske riddere var for tunge til kamp 24. Når ble det slutt på ridderturneringer? 25. Storbyguide: Gå i keisernes fotspor i Konstantinopel 26. Hvor langt kom vikingene? 27. Guide: Normannernes verden 28. Hvordan så de første ridderborgene ut? 29. Tower of London - en uhyggelig festning 30. Korstogene: Hellig krig 31. Bordskikk i middelalderen: Spytting og raping med stil 32. Paver forbannet Fredrik 2. - ønsket å styre verden 33. Marco Polo åpnet veien til Kina 34. Massegraver avslører gåten bak Svartedauden

Kanskje du er interessert i