Hvordan gikk det med Jomfru Maria?

Hva skjedde med moren til Jesus etter korsfestelsen?

Jesu mor opptrer regelmessig i Bibelen frem til sønnens død. Hun overværer korsfestelsen, og på påskedagen møter hun den gjenoppståtte Jesus ved den tomme graven.

Deretter ber hun ifølge Apostlenes Gjerninger sammen med disiplene. Det er siste gang hun nevnes ved navn. Marias videre liv og død omtales ikke.

Skjebnen hennes fortelles til gjengjeld i de apokryfe skriftene – antikke kristne tekster som ikke kom med i Bibelen. Maria flyttet angivelig med apostelen Johannes til Efesos i dagens Tyrkia.

Katolikker og ortodokse dyrker Maria som en helgen, og de mener at hun i likhet med Jesus ble hentet til himmelen. Blant lutheranere og reformerte protestanter regnes hun derimot ikke som mer enn et fromt menneske.