Hvordan gikk oraklet i Delfi i transe?

Kunne oraklet i Delfi komme i transe?

Orakelet i Delfis "kontakt" med guden Apollon skyldtes narkotiske naturgasser.

Oraklet i delfi var påvirket av gassutslipp

I 1200 år valfartet oldtidens grekere til Delfi for å få guden Apollon i tale gjennom et kvinnelig orakel som i transe spådde om alt fra utfallet av kriger til kjærlighetslivet. Det grekerne ikke visste, var at orakelets forbindelse til Apollon var langt mer jordnær. Hennes transe og ofte tvetydige svar skyldtes nemlig at hun var påvirket av euforiserende naturgasser.

Sprekker i fjellet slapp ut gasser

Rett under stedet der orakelet gikk i transe, har forskere funnet en sprekk i fjellet der gass og grunnvann enkelt kan trenge opp til overflaten. Kjemiske analyser har vist at kalksteinslagene under tempelet inneholder både metan og etan. Mest interessant var imidlertid funnet av etylen – en gass som helt opp på 1800-tallet ble brukt som bedøvelsesmiddel. I små doser skaper etylen en følelse av eufori, mens store doser bedøver en person. De geologiske forholdene har derfor vært perfekte for å bringe oraklet i transe.

Gresk filosof oppdaget at orakelet pustet inn damp

Også den greske filosofen Plutark oppdaget forbindelsen. Han ble rundt år 95 e.Kr. utnevnt til å være en av prestene som skulle tyde oraklets svar, og så at hun pustet inn damp som steg opp gjennom en spalte i gulvet. Han gjettet på at dampen stammet fra underjordiske kilder og var årsak til hennes profetiske evner. Det rusede orakelet ga varsler om fremtiden helt til 392 e.Kr. da de kristne forbød kulten.