Shutterstock
Adventskrans

Hvorfor feirer vi advent?

De kristne burde bruke tiden opp mot jul på å forberede seg på Jesu komme, mente en katolsk biskop på 400-tallet e.Kr. Han innførte derfor søndager med faste og bønn i ukene frem til jul.

Innholdsoversikt

  1. Når er det advent?

Advent markerer starten på det nye kirkeåret og begynnelsen på juletiden. Tradisjonens nøyaktige opphav fortaper seg imidlertid i fortidens tåke, og historikerne kan ikke med sikkerhet fastslå når kristne begynte å markere de fire siste søndagene før jul.

Ifølge den kristne historikeren og biskopen Gregor av Tours (ca. 539-594 e.Kr.) begynte tradisjonen på slutten av 400-tallet, da kirken oppfordret sine medlemmer til å faste og gjøre bot fra midten av november. Målet var å rense sinnet og forberede seg åndelig på “adventus Domini” – Herrens komme.

Mannen bak tiltaket skal ha vært biskop Perpetuus av Tours, som fastsatte mortensdag – den 11. november – som begynnelsen på advent.

Adventskrans

Advents store symbol – adventskransen – kom til Norden fra Tyskland midt på 1800-tallet.

© Shutterstock

Seks søndager ble til fire

I århundret etter ble adventstradisjonen hovedsakelig holdt i hevd i og omkring den franske byen Tours.

Ved en synode – et stort kirkemøte hvor teologiske og kirkelige emner blir diskutert – i 581 ble adventstradisjonen imidlertid spredt til hele Frankrike, og resten av Europa fulgte snart etter. Omtrent samtidig nevner de første kirkelige tekster spesielle adventsgudstjenester.

Inntil middelalderen omfattet advent flere søndager – typisk fem eller seks – men antallet ble deretter redusert til de velkjente fire adventssøndagene.

Når er det advent?

I år faller fjerde søndag i advent på julaften.

Adventssøndager i 2023

  • Første søndag i advent faller den 3. desember 2023
  • Andre søndag i advent faller den 10. desember 2023
  • Tredje søndag i advent faller den 17. desember 2023
  • Fjerde søndag i advent faller den 24. desember 2023