Library of Congress
Muslimske kvinner

Hvorfor går muslimske kvinner med hodeplagg?

Skal muslimske kvinner dekke seg til eller ikke? I de seneste 1400 årene har lærde diskutert hvordan Koranens ord om kvinnenes påkledning skal tolkes.

«Si til de troende kvinner at de skal senke sitt blikk og bevare sin dyd og ikke åpenbare sin skjønnhet, unntatt det som ikke lar seg skjule, og de skal trekke sitt hodeplagg over sine bryster.»

Slik lyder et av versene i muslimenes hellige bok, Koranen, som omtaler kvinners bekledning.

Nesten 1400 år etter profeten Muhammeds død i år 632 e.Kr. debatterer religionshistorikere og religiøse lærde fortsatt om dette og en rekke andre vers påbyr muslimske kvinner å bruke hodeplagg.

Slik er muslimske kvinner dekket til

Budskapene om tildekking av kvinner i islams religiøse tekster er blitt tolket vidt forskjellig verden over. Lokale kulturer og tradisjoner spiller en stor rolle i hvordan kvinnene går kledd.

Hijab
© Shutterstock

Hijab

Land: Bl.a. Egypt, Tyrkia og Irak.

Hijab er en samlebetegnelse for flere typer hodeplagg. En hijab dekker typisk håret, halsen og skuldrene, men noen modeller er løst plassert over håret eller dekker håret som en turban. Hijab er den mest benyttede tildekningen blant muslimske kvinner i Vesten.

Chador
© Shutterstock

Chador

Land: Iran og Afghanistan.

En chador er et stort sjal som blir holdt på plass ved halsen med f.eks. en brosje. Chador dekker hele kroppen – unntatt ansiktet. Oftest er klesdrakten svart, men den kan også ha mønstre. Chador er spesielt utbredt i Iran.

Nikab
© Shutterstock

Niqab

Land: Bl.a. Saudi-Arabia og Golfstatene.

Nikaben stammer opprinnelig fra de arabiske områdene og dekker hele kroppen og ansiktet, men har en liten åpning til øynene. Nikaben skaper stor politisk debatt og er forbudt i en rekke land – også i muslimske land som bl.a. Marokko, Tunisia og Aserbajdsjan.

Burka
© Shutterstock

Burka

Land: Afghanistan og Pakistan.

Burkaen skjuler alt – både ansiktet og kroppen. Bæreren kan kun se ut gjennom et finmasket nett foran ansiktet. Burkaen er spesielt utbredt i Afghanistan, hvor Taliban-regimet fra 1996 til 2001 gjorde klesdrakten obligatorisk for alle kvinner.

Ekspertene er uenige

De fleste er enige om at Koranen pålegger både menn og kvinner å kle seg beskjedent og fromt. Men her slutter enigheten; for eksempel påpeker kritikere at de religiøse tekstene ikke er entydige, og at det ikke er klart hvordan og hvor mye kvinner eventuelt skal dekke seg til.

Av samme grunn har de religiøse tekstene historisk sett blitt tolket ulikt i den muslimske verden, og der kvinner i enkelte områder bare dekker til håret, er også ansiktet deres skjult andre steder.

Muslimske kvinner

Tradisjonen med tildekning av kvinner er hentet fra Koranen, men tolkes på forskjellig vis blant muslimer.

© Library of Congress

Hodeplagget fantes før islam

Tildekning av kvinner er imidlertid ikke en muslimsk oppfinnelse. Mesopotamiske statuetter fra 2500 f.Kr. viser for eksempel tilslørte kvinner, og oldtidsfolket assyrerne hadde strenge regler for kvinners klesdrakt.

Blant assyrerne var imidlertid tørklær og slør forbeholdt de øvre lag i samfunnet og skulle bare brukes av fine kvinner. Derfor kunne slaver og prostituerte risikere streng straff hvis de brukte hodeplagg.

Også i oldtidens Persia og Hellas gikk kvinner tildekket for å skjule seg for menns blikk når de forlot hjemmet.