The David Collection
Profeten Muhammed

Hvorfor har islam forbud mot tegninger?

Koranen sier ikke noe om forbud mot tegninger av mennesker, og i visse perioder av historien har også muslimske kunstnere derfor tegnet profeten Muhammed.

I 2005 ble deler av den muslimske verden satt i brann da Jyllands-Posten trykket tolv tegninger av profeten Muhammed. Ifølge noen kritikere var tegningene blasfemiske – delvis fordi de fremstilte Muhammed med nedlatende motiver, men spesielt fordi avbildninger av mennesker er forbudt i islam.

Koranen sier ikke noe direkte om forbud mot tegninger, og det religiøse påbudet er først og fremst basert på de såkalte hadithene – tekster der religiøse lærde har analysert Muhammeds liv og skikker. Ifølge noen hadither er skildringer å betrakte som et forsøk på å etterligne Guds skaperkraft, og den slags vil bli straffet hardt på dommens dag. Det opprinnelige formålet med et forbud var sannsynligvis å unngå avgudsdyrkelse.

Profeten Muhammed

Noen muslimske kunstnere tilslørte profeten Muhammeds ansikt på sine avbildninger.

© The David Collection

Forbudet blir tolket forskjellig

Hadithenes ord til tross, spørsmålet om tegninger har historisk sett blitt tolket ulikt av forskjellige retninger i den islamske verden. Tegninger av Muhammed er ikke som sådan vanlige, men det finnes flere illustrasjoner av profeten i den muslimske verden – bl.a. i persiske manuskripter. I mange tilfeller er Muhammeds ansikt imidlertid uskarpt.

Forbud mot avbildninger har i perioder også eksistert i jødedommen og kristendommen. Under reformasjonen på 1500-tallet talte visse protestanter derfor mot at katolikkene fylte kirkene sine med malerier og ikoner. Noen sekter – som puritanerne – gikk til og med så langt som å forby avbildninger for å forhindre avgudsdyrkelse.