Hvorfor må prester leve i sølibat?

Siden 1123 har det vært forbudt for katolske prester å inngå ekteskap, noe som også har rammet alt annet kjønnsliv. Men hvordan ble sølibatet en fasttømret del av den katolske kirken?

Mange katolske prester har brutt løftet om sølibat i det skjulte.

© Artgate Fondazione Cariplo

Sølibatet har vært et sterkt omdiskutert tema helt siden den kristne kirken oppsto. Inspirert av Jesus og apostelen Peter, som ifølge Bibelen aldri ble gift, valgte noen tidlige biskoper å leve uten en partner. Men først under det første laterankonsilet i 1123 ble det vedtatt at ekteskap og dermed også alt kjønnsliv var forbudt for alle i den katolske kirke.

Prestene adskilte seg fra kongene

Offisielt var grunnen at prestene skulle lenger vekk fra den materielle verden og nærmere Gud.

Men forbudet var også nødvendig for å vise hvordan kirken, på tross av sin enorme makt, skilte seg fra de verdslige kongene.

Ved å fjerne muligheten for arvinger sørget kirken også for at rikdommer ble værende i kirken etter for eksempel en biskops død.