Hvorfor opprettet paven inkvisisjonen?

Hvorfor ble inkvisisjonen etablert av paven innen den katolske kirken?

Naturvitenskapsmannen Galileo Galilei ble også innblandet i den katolske kirkens inkvisisjon, og stevnes her for den pavelige domstolen.

Inkvisisjonen skulle straffe alternative utgaver av kristendommen

Kjetteri truet den katolske kirken fra alle kanter, mente pave Gregor 9. da han utpekte munker til inkvisitorer i 1231. Katarer og valdensere ledet troende på avveier med alternative utgaver av kristendommen, og det ville kirkens far sette en stopper for.

Inkvisisjonen sendte pavens hjelpere ut på oppdrag

De pavelige detektivene fikk i oppdrag å reise rundt i Europa for å spore opp og utslette hemmelige sekter. Samtidig var inkvisitorene garantister for at bare lovlige midler ble brukt i jakten på kjettere. Episoder der opphissede mengder hadde brent mistenkte uten verken rettsprosess eller dom, skulle forhindres.

Den fryktede spanske inkvisisjonen oppsto først i 1478 for å overvåke tvangsomvendte jøder.

Les hvordan den spanske inkvisisjonen ville fordrive kjettere, jøder og sekteriske kristne gjennom brutalitet og tortur.