Lanmas/Imageselect

Isabella 1 av Spania: Inkvisisjonens dronning

Sammen med ektemannen Ferdinand samlet Isabella 1 kongerikene Castilla og Aragon til ett rike. Dette var begynnelsen på det Spania som eksisterer i dag.

Når?

Fra 22. april 1451 til 25. november 1504

Hvor?

På den iberiske halvøy, der Isabella 1 grunnla Spania gjennom ekteskap og krig.

Hvordan?

I 1474 tok Isabella makten i Castilla, til tross for at halvbrorens datter også gjorde krav på tronen.

Isabella hadde på dette tidspunktet vært gift med Ferdinand, som var konge i naboriket Aragon, i fem år. Sammen ville de nå forvandle sine forente kongeriker til en europeisk supermakt.

Da hun døde var Isabella en av Europas mektigste monarker.

© The Picture Art Collection/Imageselect

Isabella innførte først lover som svekket makten til lokale adelsmenn. Isabella ba deretter paven om tillatelse til å innføre en inkvisisjonsdomstol for å avdekke jøder og muslimer i befolkningen.

Paret brukte også mye ressurser på å fullføre reconquista, gjenerobringen av den iberiske halvøy fra muslimske fyrster - en kamp som hadde vart i flere hundre år.

Den 2. januar 1492 overga den siste muslimske herskeren seg i Granada.

For å kristne hele landet styrket kongeparet forfølgelsen av jøder og muslimer.

“Kroppene våre må nyte samme nærhet under jorden som vi gledet oss over i livet.” Utdrag fra Isabellas testamente, der hun ytrer ønske om å bli gravlagt sammen med ektemannen Ferdinand.

Selv de som konverterte til kristendommen risikerte å bli rammet av terror.

Før Isabella døde i 1504 hadde Columbus' oppdagelser i Amerika gjort Spania til et rikt land.

Hvorfor?

Etter at de muslimske osmanerne erobret Konstantinopel i 1453, fryktet mange i det kristne Europa at muslimene i Spania også ville komme på offensiven.

Paven ga derfor Isabella tillatelse til å kreve en spesiell korstogskatt for å finansiere erobringen av de siste muslimske høyborgene på den iberiske halvøya.

Etter erobringen rettet Isabella den spanske inkvisisjonen – som egentlig skulle bekjempe kjetteri – mot både muslimer og jøder i landet.

Isabella sørget dermed for at all politisk makt i landet havnet på kristne hender.

Samme år som Granada falt, utviste Isabella og Ferdinand jødene fra det spanske riket.

© Shutterstock

Isabella oppfattet religion som en samlende faktor for riket, og hun ønsket ikke at kirken skulle konkurrere med synagoger og moskeer om folkets gunst.

Deporteringen av jødene som ikke konverterte betydde også at kronen kunne beslaglegge rikdommene deres.

Hva skjedde så?

Flere av Ferdinand og Isabellas barn blir giftet bort til andre europeiske kongelige.

Formålet er å styrke det nye spanske dynastiet gjennom ekteskap med andre kongehus i Europa.

1498:

Isabella 1s eldste datter heter også Isabella og er gift med Manuel 1, konge av Portugal.

Hun dør i barselseng etter å ha født en sønn. Senere samme år dør også Isabella 1s sønn Johan, som er gift med Margrete av Østerrike.

1501:

Den yngste datteren Katarina gifter seg med den engelske kronprinsen Arthur, som dør året etter.

Hun blir imidlertid værende i England og gifter seg med Arthurs bror året etter. Han blir senere kronet til Henrik 8 av England. Det barnløse ekteskapet oppløses i 1533.

1504:

Isabella 1 etterfølges av datteren Johanne da hun dør. Johanne blir senere sperret inne som sinnssyk fordi hun stiller spørsmål ved den katolske tro.

Hennes mann Filip regjerer landet i hennes sted til han dør to år senere.

Deretter overtar Johannes far, Ferdinand. Da han dør, blir Johannes sønn Karl konge av Spania.