Jesus levde ikke i sølibat

Blekket på en omstridt bit papyrus beviser at dokumentet er ekte, og at Jesus følgelig var gift.

Papyrusbiten, som er stor som et visittkort, ble presentert for offentligheten i 2012.

Blekket avslører ektheten

Sannheten om en bit papyrus der det hevdes at Jesus var gift, er nå endelig i ferd med å komme for dagen. Forskere ved University of Columbia har undersøkt blekket på papyrusen og har kommet frem til at den høyst sannsynlig er ekte.

Payrusen kalles "Evangeliet om Jesu hustru" og inneholder ordene: "Jesus sa til dem, min kone". Senere i teksten forekommer navnet Maria som forskerne mener må være Maria Magdalena. Siden 2012 har religionsforskere diskutert om papyrusen er ekte, og om de kan konkludere med at Jesus slett ikke levde i sølibat, men i stedet var godt og vel gift.

Papyrusrullen er minst 1200 år gammel

Denne konklusjonen mener forskerne ved University of Columbia at det er trygt å trekke. For den nye testen av blekket fra evangeliet ble skrevet med, viser at forfatteren må ha skrevet det en gang mellom det sjette og det niende århundret.

Undersøkelsen får støtte av en Karbon-14-datering av papyrusen fra 2014, som også plasserer den i det samme tidsrommet. Teksten er skrevet på koptisk, et språk som fra 800-tallet og fremover langsomt ble en del av arabisk. Forskerne ved University of Columbia har ennå ikke avsluttet arbeidet og vil senere fortelle mer om hva de har kommet frem til. De vil også redegjøre for hvorfor de mener at papyrusbiten er ekte.

Papyrus fra anonym kilde

Diskusjonen om hvorvidt papyrusbiten er ekte - den er på størrelse med et visittkort - begynte allerede i 2012 da forskeren Karen King ved University of Harvard presenterte oldtidsdokumentet første gang. King ble overlatt papyrsbiten fra en anonym kilde som hevdet å ha kjøpt den i 1999 av en mann ved navn Hans-Ulrich Laukamp, som etter sigende kjøpte den i Øst-Tyskland i 1963. Men Laukamps familie mener at Hans-Ulrich aldri noensinne var eier av en bit papyrus.

Maria Magdalene så Jesus gjenoppstå

Kvinnen som ifølge forskerne er nevnt på papyrusen, er Maria Magdalena, som er blant de første som så Jesus gjenoppstå, og ifølge Johannes' evangelium dro hun ikke kjensel på Jesus før han sa navnet hennes. Deretter fikk hun som oppgave å fortelle de tolv apostlene at Jesus hadde gjenoppstått. Det ga henne tilnavnet "apostel til apostlene".