Kristne munker reddet bokskatt fra Den islamske staten

400 kostbare bøker fra middelalderen ble skjult på oppfinnsomt vis da terrorister stormet et kloster nær Mosul.

Nå fraktes de antikke bøkene til et tryggere sted frem til klosteret er bygd opp igjen.

© AmjedTareq Hano,Reuters/Scanpix

Da IS nærmet seg Mar Behnam-klosteret i 2014, fikk en av munkene en lys idé.

Han fikk murt opp en ekstra vegg i et avsides lagerrom og skjult 400 kostbare bøker fra middelalderen i hulrommet bak den nye veggen.

Fem uker senere ble klosteret, som ligger 36 kilometer sør for Mosul, rasert av terroristene, men til alt hell oppdaget de ikke dobbeltmuren.

Store ødeleggelser

Ødeleggelsene var likevel store: Relieffer fra middelalderen ble hogd i stykker, graven for martyren Mar Behnam ble sprengt i luften og de 1600 år gamle veggene tilgriset av graffiti.

Terroristene forsvant i november 2016, da tropper fra den irakiske hæren og utenlandske fly innledet et angrep på Mosul.

Ideen virket

Munken Yousif Sakat med den geniale ideen vendte tilbake og kunne konstatere at planen hadde virket. Alle bøkene lå uberørt bak veggen i lagerrommet.

De eldste av verkene er skrevet på 1200-tallet, og samlingen inneholder skrifter på det sjeldne språket gammelsyrisk, som ble snakket over store deler av Midtøsten i oldtiden.