GraphicaArtis/Bridgeman Images

Når ble Jesus hvit?

Jesus har ofte blitt avbildet som en hvit mann. Men malerienes fremstilling stemmer ikke med hvordan man regner med at han så ut.

Historikerne vet at den historiske Jesus levde i Midtøsten for ca. 2000 år siden. Det betyr at han må ha vært mørkhudet og hatt mørkt hår, men allerede på noen av de første kristne avbildningene ligner Jesus overhodet ikke på den mørke og skjeggete mannen han var.

Selv på det eldste kjente portrettet av Jesus fra ca. 235 e.Kr. er han fremstilt som en glattbarbert gresk-romersk mann.

Årsaken er sannsynligvis at de tidligste avbildningene var mer rettet mot å etablere Jesus som leder for den nye, kristne troen enn å fremstille ham realistisk. Derfor ble han formet i samsvar med lokale kunsttradisjoner som gjorde at han lignet en romersk gud.

Se hvordan Jesus så ut i virkeligheten:

Jesus blir ofte avbildet som en lys europeer – ­virkeligheten var en helt annen.

GraphicaArtis/Bridgeman Images

Håret og skjegget var antakelig kort og krøllet med en mørkebrun eller sort kulør – slik det ofte var hos jødiske menn i Judea.

GraphicaArtis/Bridgeman Images

Jesu hudfarge og utseende er ikke nevnt i Bibelen eller i historiske kilder. Bibelen forteller dog at Judas aktivt måtte peke ut Jesus for romerne før korsfestelsen, hvilket kan tyde på at Jesus ikke skilte seg ut fra andre jødiske menn.

GraphicaArtis/Bridgeman Images

Slik så Jesus trolig ut

EKSPERTER tok i 2001 i bruk rettsmedisinske metoder for å finne ut hvordan Jesus kan ha sett ut. Resultatet var en korthåret mann med brunlig hud og grove ansiktstrekk som stemte overens med hvordan en typisk jødisk mann ville ha sett ut for 2000 år siden.

GraphicaArtis/Bridgeman Images & Bob Collier/Getty Images

Den hvite Jesus spredte seg

Denne trenden fortsatte i de følgende århundrene, da Jesus ble fremstilt som oldtidens filosofer og fikk lys hud og langt hår og skjegg. Spesielt i den bysantinske kirken var den lyse Jesus et populært motiv og fikk med Bysants dominans i middelalderen fotfeste som det gjengse bildet av Jesus.

Den lyse Kristus hadde sin storhetstid under renessansen, hvor han fremstår på mange mesterverk av malere som Leonardo da Vinci og Michelangelo.

Da de europeiske kolonistene reiste ut i verden, fulgte den lyse Jesus med og fikk dermed fotfeste over hele verden.

Lokale avbildninger av Jesus er imidlertid ikke bare et vestlig fenomen. Etniske varianter av Jesus finnes også blant troende i bl.a. Etiopia og Kina.