Shutterstock

Når oppsto satanismen?

I 1966 blev satanisme som religion organisert i Church of Satan. Men tilbedelsen av Satan strekker seg flere hundre år tilbake i tiden.

Den kristne kirken har gjennom historien gjentatte ganger anklaget enkeltpersoner og grupper for å tilbe Satan, men anklagene er vanskelige å bevise.

Det er dog dokumentert at ulike sataniske kulter har eksistert helt tilbake til 1600-tallet.

Det var også på denne tiden at den engelske forfatteren John Milton skrev boken Paradise Lost, som nyanserer bildet av Satan som en selvutnevnt frihetskjemper.

Denne tolkningen ble populær på 1800-tallet, da forfattere, kunstnere og filosofer begynte å fremstille Satan som antihelt.

I denne forståelsen gikk Satan fra å være inkarnasjonen av ondskap til å gjøre opprør mot kirkens undertrykkelse og tilby menneskene visdom.

Satanisme som organisert religion startet med dannelsen av Church of Satan i 1966.

I dag består satanismen av et vell av filosofiske, spirituelle og kulturelle retninger. De ser alle Satan som et symbol på individets frihet og motstand mot autoriteter.