Shutterstock
Påskeegg

Påske: Når kommer den egentlig?

Påsken kommer til forskjellig tid hvert år. Her kan du regne ut tidspunktet.

Derfor feirer vi påske

I 30 e.Kr. kokte Palestina av frustrasjon over romernes okkupasjon. Utallige predikanter kjempet for å samle befolkningen rundt Gud og gjøre opprør. Men én skilte seg ut: Jesus fra Nasaret klarte å få massene til å flokke seg om ham – og romerne til å frykte ham.

I påsken tok romerne grep og dømte Jesus til døden. Ifølge evangeliene døde Jesus etter noen timer på korset mens han ropte: "Min gud, min gud, hvorfor har du forlatt meg?"

Senere har påsken vært de kristnes viktigste høytid, og den innledes med 40 dagers faste. Selve påskeuken regner vi fra palmesøndag til første påskedag. Helligdagene – skjærtorsdag, langfredag og påskeaften – markerer begivenhetene de siste dagene Jesus levde.

Når kommer påsken?

I år 2024 faller påskedag på den 31. mars.

Påsken innfinner seg på forskjellig tidspunkt hvert eneste år. For å vite når den kommer, må man kjenne til både Månens faser og søndagenes plassering utover året. Fordi ett år varer i 52 uker og én dag – to dager når det er skuddår – vil søndagsdatoene forandre seg fra år til år, men vil gjenta seg med 28 års mellomrom.

Utregningen er ganske vanskelig, men prøv å lære denne forholdsvis enkle huskeregelen: Første påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.

Vårjevndøgn – dagen da natt og dag har samme lengde, ble i år 325 fastsatt til å være 21. mars. Påsken kan derfor bare falle i perioden fra 22. mars til 25. april.

Slik faller påskedag i årene som kommer

  • 2024: 31. mars 2024
  • 2025: 20. april 2025
  • 2026: 5. april 2026
  • 2027: 28. mars 2027

Gammel regnefeil forskyver påsken

Bedre utstyr og utregningsmetoder har gjort astronomer oppmerksom på at vårjevndøgnet flytter seg med tiden, fordi tidsberegningen vår ikke er helt presis. I 2019 var vårjevndøgnet f.eks. den 20. mars. Om hundre år vil det være den 19. mars.

Det lager kaos i fastsettelsen av påsken etter den gamle tommelfingerregelen.

Den første fullmånen etter vårjevndøgnet i 2019 var nemlig natt til 21. mars - altså før det tidligere definerte vårjevndøgnet. Derfor ble påsken beregnet ut fra første fullmåne etter 21. mars og ikke etter det egentlige vårjevndøgnet.

Hva skjedde på påskemorgen?

Påskedag og Jesu oppstandelse

Tre dager etter Jesu korsfestelse på langfredag står Jesus opp fra de døde. Oppstandelsen skjer påskesøndag.

Ingen av de fire evangeliene i Det nye testamente forteller om hvordan Jesus vekkes til live. Til gjengjeld kan man lese hvordan Maria Magdalena og andre kvinner oppdager at steinen er fjernet fra klippegraven, og Jesus ikke er der lenger.

Kristi oppstandelse av den danske maleren Carl Bloch.

«Kristi oppstandelse» av den danske maleren Carl Bloch.

© Carl Bloch. Kristi Opstandelse, 1881. Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

I Matteusevangeliet beskrives forløpet på følgende måte.

Da kvinnene kommer til graven ved Golgatahøyden tidlig om morgenen påskesøndag, får de sjokk da de ser at graven er brutt opp. Først antar de at noen har fjernet liket av Jesus fra graven. Men en engel viser seg for Maria Magdalena og gir dem budskapet om Jesu oppstandelse:

«Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa.»

Kvinnene er fortsatt forundret. Så får de en instruks av engelen som forteller dem hvordan de skal handle:

«Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.»

Galilea var det området hvor Jesus, ifølge evangeliene, begynte å forkynne og helbrede syke.