Påske: Når kommer den egentlig?

Påsken kommer til forskjellig tid hvert år. Her kan du regne ut tidspunktet.

11. februar 2019 av Jeppe Nybye

Når kommer påsken?

Påsken innfinner seg på forskjellig tidspunkt hvert eneste år. For å vite når den kommer, må man kjenne til både Månens faser og søndagenes plassering utover året. Fordi ett år varer i 52 uke og én dag – to dager når det er skuddår – vil søndagsdatoene forandre seg fra år til år, men vil gjenta seg med 28 års mellomrom.

Utregningen er ganske vanskelig, men prøv å lære denne forholdsvis enkle huskeregelen: Første påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Vårjevndøgn – da dagen og natten er like lange – ligger alltid mellom 19. og 21. mars. Påsken kan derfor bare finne sted i perioden mellom 22. mars og 25. april.

Første påskedag de nærmeste årene:

  • 21. april 2019
  • 12. april 2020
  • 4. april 2021
  • 17. april 2022
  • 9. april 2023

Derfor feirer vi påske:

I 30 e.Kr. kokte Palestina av frustrasjon over romernes okkupasjon. Utallige predikanter kjempet for å samle befolkningen om Gud og gjøre opprør. Men én skilte seg ut: Jesus fra Nasaret klarte å få massene til å flokke seg om ham – og romerne til å frykte ham. 

I påsken tok romerne grep og dømte Jesus til døden. Ifølge evangeliene døde Jesus etter noen timer på korset mens han ropte: "Min gud, min gud, hvorfor har du forlatt meg?"

Senere har påsken vært de kristnes viktigste høytid, og den innledes med 40 dagers faste. Selve påskeuken regner vi fra palmesøndag til første påskedag. Helligdagene – skjærtorsdag, langfredag og påskeaften – markerer begivenhetene de siste dagene Jesus levde.

Kanskje du er interessert i