Liket av Formosus ble tildelt en diakon som skulle forsvare det mot Stefan 6.s anklager.

© Nantes Museum of Arts

Pavens lik kom for retten

Etter 800-tallets maktkamper ble paver slått ihjel som fluer, inntil pave Stefan 6. fikk en lysende idé som involverte en tidligere paves råtne lik og en rettssak.

22. mai 2019 av Bue Kindtler-Nielsen

Fra slutten av 800-tallet betydde kristne maktkamper at paver ble drept som fluer.

I 897 tok pave Stefan 6. imidlertid et hittil usett skritt da han fikk gravd opp liket av forgjengeren pave ­Formosus, ikledde det pavekåpe og stilte det for retten.

Under rettssaken raste Stefan 6. mot liket og anklaget Formosus for å være biskop to steder samtidig, noe som stred mot kanonisk lov. Anklagen var sannsynligvis et forsøk på å skjule at Stefan 6. kunne beskyldes for akkurat det samme. 

Rettssak ble rammet av jordskjelv

Da det var Formosus som hadde utnevnt Stefan 6. til biskop, forsøkte den nye paven å sikre seg mot anklager ved å få den gamle dømt og dermed gjøre alle hans beslutninger ugyldige.

Liket hadde begrenset mulighet til å forsvare seg selv, og selv da rettssaken ble rammet av et jordskjelv, ble det ikke sett som et tegn. Formosus ble dømt og liket kastet i elva Tiber. 

Romas borgere så ikke med milde øyne på Stefan 6.s handlinger. Like etter ble den nye paven kastet i fengsel, der han ble kvalt i cellen.

Kanskje du er interessert i