Jean-Paul Laurens, Nantes Museum of Arts

Pavens lik kom for retten

Etter 800-tallets maktkamper ble paver slått ihjel som fluer, inntil pave Stefan 6. fikk en lysende idé som involverte en tidligere paves råtne lik og en rettssak.

Fra slutten av 800-tallet betydde kristne maktkamper at paver ble drept som fluer.

I 897 tok pave Stefan 6. imidlertid et hittil usett skritt da han fikk gravd opp liket av forgjengeren pave ­Formosus, ikledde det pavekåpe og stilte det for retten.

Under rettssaken raste Stefan 6. mot liket og anklaget Formosus for å være biskop to steder samtidig, noe som stred mot kanonisk lov. Anklagen var sannsynligvis et forsøk på å skjule at Stefan 6. kunne beskyldes for akkurat det samme.

Rettssak ble rammet av jordskjelv

Da det var Formosus som hadde utnevnt Stefan 6. til biskop, forsøkte den nye paven å sikre seg mot anklager ved å få den gamle dømt og dermed gjøre alle hans beslutninger ugyldige.

Liket hadde begrenset mulighet til å forsvare seg selv, og selv da rettssaken ble rammet av et jordskjelv, ble det ikke sett som et tegn. Formosus ble dømt og liket kastet i elva Tiber.

Romas borgere så ikke med milde øyne på Stefan 6.s handlinger. Like etter ble den nye paven kastet i fengsel, der han ble kvalt i cellen.