Quiz: 6 nøtter om inkvisisjoner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

I 1252 utstedte pave Innocens 4. en berømt bulle om inkvisisjonen, Ad Extirpanda. Hva gikk den blant annet ut på?

Den første autodafén ble avholdt av en inkvisisjon i Paris i 1242. Men hva var egentlig en autodafé?

Spanias fryktede storinkvisitor, Tomás de Torquemada (1420–1498) innførte en slags strafferabatt for tiltalte kjettere som angret sine synder. Hva gikk den ut på?

Den romerske inkvisisjonen var aktiv på den italienske halvøya fra 1542 til cirka 1860. Nye personer var kommet i denne inkvisisjonens søkelys. Hvem?

I et tidsrom på 252 år fra 1560 herjet den portugisiske inkvisisjonen i delstaten Goa i India. Nevn en av årsakene til den katolske kirkens brutale forfølgelse av hinduene.

Da den spanske inkvisisjonen avsa sin siste dødsdom i 1826, var anklagen 'deisme'. Den tiltalte var skolemesteren Cayetano Ripoll fra Valencia, og henrettelsen skjedde på en måte som ble ansett for å være et barmhjertig alternativ til brenning på bålet. Hvordan?

Kanskje du er interessert i