Quiz: Nonner og munker

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Hvem var den første keiseren som i år 313 stoppet forfølgelsene av de kristne ved å tillate kristendommen over hele Romerriket?

Hvor oppsto klosterbevegelsene som på 300-tallet spredte seg til Romerriket og ble en del av den romersk-katolske kirken?

Hvilket yrke hadde Frans av Assisi, som i 1209 stiftet Franciskanerordenen?

Hva het teksten som i år 800 til 1200 - sammen med Bibelen - var grunnlaget for det vesteuropeiske klosterlivet?

Hvilke goder måtte munkene i Karmelitt-ordenen leve uten ifølge sin egen kloster­regel fra 1209?

Hva het munkeordenen som fra 1100-tallet agerte leiesoldater og sykepleiere for de kristne pilegrimene i Jerusalem?

Hvilken viktig funksjon hadde middel­alderens klostre foruten å være munkenes hjem?

Hva er navnet på den eneste kloster­ordenen som har oppstått i Norden?

Hva skrev den innflytelsesrike benediktinske abbedissen Hildegard av Bingen utover teologiske skrifter?

Hva var det spesielle med boligformen som Karteuserordenen innførte etter grunnleggelsen i 1084?

Bønn var en fast del av livet i et kloster. Hvor mange ganger i døgnet måtte munkene i et cistercienserkloster be?

Hva kaltes barn i middelalderen som ble gitt til klostre for å oppdras til munker eller nonner?

Munkene i Lysekloster i Os har fått æren av å ha brakt fruktdyrkingen til Hardanger. Hvilken orden tilhørte de?

Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster. Hvor ligger dette?

Ordet munk stammer fra det greske monachos. Hva er den opprinnelige betydningen?

Kanskje du er interessert i