Pave Benedikt 16.

Quiz: Paver gjennom tidene

Det har ikke skjedd på nesten 600 år at en pave har trukket seg fra oppgaven. Selv om Benedikt 16. gjør noe uvanlig, er det en bagatell i forhold til hvordan andre paver før ham brøt med normene. Sjekk hva du vet om paver med uvanlig atferd.