6 grunner til at Luther fikk suksess

Protestantismen oppsto på 1500-tallet da Martin Luther protesterte seg til en ny tro. Revolusjonen hans lyktes på grunn av sterke venner og en genial oppfinnelse.

Martin Luther (1483-1546) kritiserte den katolske kirken og var den første som oversatte Bibelen fra latin til tysk.

© Shutterstock

I dag er Vest-Europas kristne delt; de fleste er enten katolikker eller protestanter. Men slik har det ikke alltid vært.

Protestantismen oppsto så sent som på 1500-tallet, da den tyske presten Martin Luther bokstavelig talt protesterte seg til en ny tro. Revolusjonen hans lyktes takket være sterke venner og en genial oppfinnelse.

Alexander 6. arrangerte orgier i pavepalasset sitt.

© National museum warzaw

Amoralske ledere gjorde de troende opprørt

Pave Alexander 6. satte på slutten av 1400-tallet en ny standard for korrupsjon og tvilsom moral.

Til tross for at kirkens folk skulle leve i sølibat, fikk han barn med elskerinnene sine, og sikret sønnene høye stillinger i kirken.

Luther foraktet pavens umoralske livsførsel, og det samme gjorde tusenvis av kirkegjengere.

Luther fikk mektige venner

Da Martin Luther begynte å lufte kritikken av paven, fikk han snart farlige fiender innenfor den katolske kirken.

Til gjengjeld var han god til å skaffe seg verdslige venner. Særlig den saksiske kurfyrsten Johan Fredrik 1. ble en sterk forbundsfelle, og støttet Luther både økonomisk og moralsk.

Kurfyrsten lå i strid med den tysk-romerske keiseren, som var troende katolikk. Ved å støtte Luther håpet han å svekke keiseren.

Henrettelsen av Jan Hus førte til 15 års borgerkrig i Tsjekkia.

© Bürgerbibliotek Bern

Katolikkene var splittet

Siden middelalderen hadde den katolske kirken vært en mektig institusjon, men den var gradvis blitt svekket av interne maktkamper.

I 1415 ble den tsjekkiske presten Jan Hus brent på bålet for kjetteri – etter at han hadde kritisert den katolske kirken.

Selv om hans og andres opprør mislyktes, sådde de tanken om at kirken trengte fornyelse.

Avlatsbrev ga Luther medvind.

© Stralsund Museum

Avlatsbrev ga Luther medvind

De fleste europeere var fattige, men kirken brukte enorme summer på å bygge Peterskirken i Roma.

I 1515 godkjente paven et omfattende salg av avlatsbrev for å skaffe penger til byggingen.

Uansett forbrytelse kunne alle få kirkens tilgivelse mot betaling. Luther avskydde syndsforlatelse mot betaling, og i bøkene sine tordnet han mot paven.

Fattigfolk søkte nytt fellesskap

Befolkningen i Luthers hjemland, Tyskland, eksploderte i løpet av 1500-tallet, da mange jordløse bønder trakk inn til byene for å finne arbeid.

For disse fattige, rotløse folkemassene var det nedslående å se med egne øyne hvor godt rikmennene og biskopene levde.

Luthers taler om et nytt fellesskap, og om at prekener måtte foregå på tysk i stedet for latin slik at menigheten kunne forstå hva som ble sagt, falt i god jord hos de fattige.

Gutenbergs presse kunne produsere 240 trykte sider i timen.

© shutterstock

Trykkpressen spredte de nye ideene

Martin Luther kan takke Gutenbergs trykkpresse for at så mange europeere fikk høre om de revolusjonerende tankene hans.

Frem til oppfinnelsen i 1439 tok det måneder å skrive av en bok, og kopien kostet en formue. Gutenbergs trykkpresse gjorde bokproduksjon så billig at da

Luther ga ut boken sin, var det første gang et verk med kritikk av paven ble lest utenfor kirkelige kretser. Luther var rask til å innse mulighetene i trykte bøker.

I 1520 ga han ut ikke mindre enn tre kritiske verk om den katolske kirken, skrevet på både latin og tysk.