Den flate hatten var siste mote for menn på 1500-tallet.

© Bridgeman Art Library

Historisk lynkurs: Hvem var tenkeren Jean Calvin?

Den franske teologen Jean Calvin mente blant annet at alle mennesker er syndige, og at Gud på forhånd har bestemt om du skal til himmel eller helvete. Men hvem var egentlig Jean Calvin? På 5 minutter gir vi deg alt som er verdt å vite.

21. august 2017 av Else Christensen

Jean Calvin (1509-1564): Liv og levnet

Født: Noyon i Frankrike.

Studier: Humanistiske studier i Paris, juss i Orléans og Bourges samt gresk fellesdialekt.

Jobb: Teolog, kirkeleder samt politisk og religiøs tenker.

Mest kjente verk: Boken «Undervisning i den kristne religion» beskriver Calvins tanker.

Sivilstatus: Gift, tre barn, ingen nådde voksenalder. Stefar til to barn. 

3 høydepunkt i Calvins liv

• Oppmuntret av sin far begynte Calvin å studere juss. På universitetet sugde den unge studenten ivrig til seg av tidens nye tanker om politikk, religion og filosofi.

• I en tid med mange bekymringer om livet etter døden opplevde Calvin som 23-åring et glimt av «den sanne guddommelighet». Deretter viet tenkeren sitt liv til teologien.

• Som kirkeleder i Genève i Sveits gjorde Calvin byen til en religiøs mønsterby. Calvin styrte som åndelig overhode etter strengt protestantiske prinsipper.

...Og en nedtur

• Calvins motstand mot Romerkirken gjorde at tenkeren ble beskyldt for kjetteri. I 1536 forlot han landet av frykt for å bli brent på bålet som straff. 

Calvin grunnla i 1559 gymnaset som senere skulle komme til å bære hans navn: Collège Calvin. På Collège Calvin underviste noen av tidens beste teologer.

© Shutterstock

Calvins viktigste tanker

• Mennesket er skyldig!

Mennesket er skapt i Guds bilde, men mistet uskylden da Adam trosset Gud og spiste et eple i Paradisets hage. 

Alle mennesker har arvet synden fra Adam og er derfor skyldige i Guds øyne. Bare guddommelig nåde kan redde den enkelte fra evig fortapelse. Gud bestemmer hvem som skal frelses.

• Alt er forutbestemt

Mennesket kan ikke gjøre noe for å redde seg selv. Verken bønn eller gode gjerninger hjelper. Guds plan er heller ikke forståelig for mennesker. Gud kan volde smerte og Satan gjøre mirakler, sier Calvin.

I siste instans er alt som skjer i verden, bestemt av Gud. Ingen vet om han eller hun er frelst, men felles for de heldige er at det går bra for dem.

• Gud skal styre staten

Jean Calvin var en stor tilhenger av den tyske munken Martin Luther, som på 1500-tallet gjorde opprør mot den mektige katolske kirken.

Både Luther og Calvin mente at stat og kirke måtte holdes skarpt adskilt.

Selv om staten er skilt fra kirken, skal samfunnet regjeres etter kristne prinsipper, og folket bør avsette enhver hersker som setter seg opp mot Guds bud, mente Calvin.

Herskeren er utpekt av Gud ved forutbestemmelse. Makten bør derfor ikke gå i arv. I stedet bør herskere velges av folket, som best uttrykker den guddommelige vilje.

Tenkeren går inn for at alle fritt skal kunne dyrke sin kristne tro. I praksis var Calvins holdning tvetydig. 

Mens tenkeren ivrig kjempet for tilhengernes rett til religiøs frihet, forfulgte han selv annerledes tenkende. Som kirkeleder i Genève styrte han med hard hånd byen, der alt fra kjønnsliv til klesdrakt var underlagt Calvins spesielle utgave av kristendommen.

Calvin fikk innflytelse på...

USA: Da en gruppe forfulgte engelske kalvinister i 1620 gikk i land på den amerikanske østkysten.

Pilegrimene grunnla kolonien som senere ble til USA. Kravet om religionsfrihet ble senere til den amerikanske forfatningens adskillelse av kirke og stat.

Få vet at...

Calvin led av voldsomme migreneanfall, som i perioder hindret ham i å arbeide for fullt.

Tenkeren viet store deler av tiden til å bekymre seg for helsa, og skrev detaljert og inngående om plagene og skavankene sine.

Foruten hodesmerter led han blant annet også av kraftige forkjølelser, podagra, nyrestein, feberanfall og hemoroider.

Kanskje du er interessert i