Hva er forskjellen på protestanter og katolikker?

Selv om de begge hører under kristendommen, skiller protestantismen og katolisismen seg på et par helt avgjørende områder.

Reformatoren Martin Luther ved prekestolen.

Martin Luther (1483-1546). Luther var motstander av den katolske kirkens makt over de troende. Hans kritikk skapte protestantismen, og ble starten på reformasjonen.

© Scanpix/Bridgeman

Protestantismen oppsto da presten Martin Luther i 1517 tok et oppgjør med den katolske kirken.

Han mente at den hadde fjernet seg fra det kristne utgangspunktet, slik det var beskrevet i Bibelen.

Kirker og folk i det meste av Nord-Europa rev seg i løpet av de neste 50 årene løs fra paven og den katolske tro.

Men de samlet seg ikke alle bak Luthers utlegning av den sanne kristne tro, for han var bare den første av en rekke reformatorer.

De hadde hver sine fortolkninger av Bibelens ord, og lutheranerne fikk følge av kalvinister, anabaptister og en voksende skare av andre protestantiske trosretninger.

I tillegg kom England, der kong Henrik 8. røk uklar med paven og innførte sin helt egne variant av protestantisme – den anglikanske kirken.

Europakart som viser de protestantiske og katolske områdene i 1555.

Kart over Europa 1555: Det mørkegrønne feltet er protestantiske områder, og det lysegrønne feltet viser hvor katolisismen dominerer.

© HISTORIE

Forskelle mellem protestantisme og katolicisme

Protestanter

  • Herrens vilje står skrevet i Bibelen.
  • Bare tro kan frelse menneskers sjel.
  • Kirken er jordisk og hører til under staten.

Katolikker

  • Kirken er Guds stemme på jorden.
  • Prester kan tilgi syndige handlinger.
  • Paven er Herrens stedfortreder og de kristnes øverste leder på jorden.

Til tross for store ulikheter mellom de forskjellige utgavene av protestantismen hadde de sin motstand mot katolisismen felles.

De avviste alle at kirken representerte Gud og var et mellomledd mellom Herren og alminnelige kristne.

Protestantene mente i stedet at det enkelte mennesket sto i direkte forbindelse med Gud.