Religiøs forfølgelse tvang amish-folket til USA

Opprinnelig var de bare noen få hundre - men i dag har amish-folket vokst til over 300.000 som bor spredt over store deler av Nord-Amerika. Men hvorfor endte den religiøse gruppen i USA?

Hestevognen er et viktig transportmiddel for amish-folket, siden de ikke vil bruke biler. Noen menigheter har imidlertid litt løsere regler for bruken av moderne teknologi.

© Shutterstock

Det religiøse amish-folket i Nord-Amerika stammer opprinnelig fra Sveits, Tyskland, Nederland og Frankrike. Medlemmene er etterkommere av anabaptistene – en radikal, kristen bevegelse som vokste frem etter 1500-tallets reformasjon.

Gruppen ønsket å vende tilbake til den tidlige kristendommen og gikk inn for voksendåp og pasifisme. Det gjorde den til mål for forfølgelse fra både katolsk og protestantisk side.

På slutten av 1600-tallet oppsto amish etter en religiøs splittelse blant anabaptistene. I jakten på religionsfrihet dro amish til Amerika og slo seg ned i Pennsylvania og delstatene rundt.

I dag har de opprinnelige få hundre amish-folkene vokst til over 300.000, spredt over store deler av Nord-Amerika. Gruppen er kjent for en bokstavtro lesning av Bibelen og en stor motvilje overfor de fleste former for teknologi.

Flukten fra Europa til USA

Amish levde i spredte, isolerte samfunn i Sentral-Europa. Religiøs forfølgelse tvang dem på 1700- og 1800-tallet over Atlanteren, der de slo seg ned i det nordøstlige USA. I dag fins det ikke lenger amish-samfunn i Europa.

Innvandring i to bølger:

  • 1525: Anabaptistene – «gjendøperne» – vokser frem som en radikal reformbevegelse i Sveits.
  • 1693: Amish bryter med anabaptistene etter en religiøs strid om blant annet ekskommunikasjon.
  • 1730: Den første bølgen av amish kommer til USA.
  • 1810-60: Den andre store bølgen av amish ankommer og slår seg ned i Nordøst-USA.