Skoleelever befrir dødsdømt heks – etter 329 år

Den 22 år gamle Elizabeth Johnson var utviklingshemmet, men ble likevel dømt til døden for hekseri. Nå har en gruppe 8.-klasseelever imidlertid sørget for at hun med 329 års forsinkelse er blitt frifunnet.

Den 22 år gamle Elizabeth Johnson var utviklingshemmet, men ble likevel dømt til døden for hekseri. Nå har en gruppe 8.-klasseelever imidlertid sørget for at hun med 329 års forsinkelse er blitt frifunnet.

Elizabeth Johnson var bare 22 år da hun i 1693 ble dømt til døden for hekseri i Salem i dagens Massachusetts i USA.

Ifølge hennes egen bestefar hadde hun betydelige utviklingshemninger, men det ble det ikke tatt høyde for i dommen.

Elizabeth Johnson klarte senere å få dommen sin omstøtt, men hun er aldri blitt frikjent for anklagene – før nå.

En gruppe 8.-klasseelever fra en skole i Massachusetts har sammen med læreren sin i tre år jobbet for å få de lokale politikerne i tale og få dem overbevist om at dommen måtte endres – det hele som et ledd i elevenes samfunnsfagundervisning.

Og nylig lyktes det. Da underskrev statens guvernør Charlie Baker papirene som offisielt benåder Elizabeth Johnson.

Selv om hekseprosessene er et mørkt kapittel i Salems historie, er de i dag også et stort trekkplaster for turister til byen – som er blitt kjent som USAs «heksehovedstad».

© Shutterstock

19 hekser henrettet i Salem

I USA er få hekseprosesser så godt beskrevet som dem som fant sted i 1692 og 1693 i den lille byen Salem i Massachusetts. 30 av byens innbyggere ble dømt for hekseri, og 19 av dem ble henrettet – de aller fleste kvinner.

I årenes løp har alle unntatt én av de dømte blitt frifunnet for de oppdiktede forbrytelsene, og Elizabeth Johnson var dermed den siste personen som ifølge statens rettssystem var å betrakte som i ledtog med Satan.

Sammenlignet med Europa var de imidlertid ikke spesielt redde for hekser på den andre siden av Atlanteren.

Det var i alt bare 36 registrerte heksehenrettelser i hele Amerika, sammenlignet med mer enn 12 500 i Europa.