Skoleelever befrir dødsdømt heks – etter 329 år

Den 22 år gamle Elizabeth Johnson var utviklingshemmet, men ble likevel dømt til døden for hekseri. Nå har en gruppe 8.-klasseelever imidlertid sørget for at hun med 329 års forsinkelse er blitt frifunnet.

Elizabeth Johnson var bare 22 år da hun i 1693 ble dømt til døden for hekseri i Salem i dagens Massachusetts i USA.

Ifølge hennes egen bestefar hadde hun betydelige utviklingshemninger, men det ble det ikke tatt høyde for i dommen.

Elizabeth Johnson klarte senere å få dommen sin omstøtt, men hun er aldri blitt frikjent for anklagene – før nå.

En gruppe 8.-klasseelever fra en skole i Massachusetts har sammen med læreren sin i tre år jobbet for å få de lokale politikerne i tale og få dem overbevist om at dommen måtte endres – det hele som et ledd i elevenes samfunnsfagundervisning.

Og nylig lyktes det. Da underskrev statens guvernør Charlie Baker papirene som offisielt benåder Elizabeth Johnson.

Selv om hekseprosessene er et mørkt kapittel i Salems historie, er de i dag også et stort trekkplaster for turister til byen – som er blitt kjent som USAs «heksehovedstad».

© Shutterstock

19 hekser henrettet i Salem

I USA er få hekseprosesser så godt beskrevet som dem som fant sted i 1692 og 1693 i den lille byen Salem i Massachusetts. 30 av byens innbyggere ble dømt for hekseri, og 19 av dem ble henrettet – de aller fleste kvinner.

I årenes løp har alle unntatt én av de dømte blitt frifunnet for de oppdiktede forbrytelsene, og Elizabeth Johnson var dermed den siste personen som ifølge statens rettssystem var å betrakte som i ledtog med Satan.

Sammenlignet med Europa var de imidlertid ikke spesielt redde for hekser på den andre siden av Atlanteren.

Det var i alt bare 36 registrerte heksehenrettelser i hele Amerika, sammenlignet med mer enn 12 500 i Europa.