Shutterstock

Skriftlige kilder bekrefter Jesu korsfestelse

Historiske kilder bekrefter at Jesus døde på korset, men det er uenighet om hvorvidt han "utførte mirakler".

Utenfor Bibelen dukker Jesus opp hos flere romerske historikere.

Blant annet forteller Tacitus (56-120 e.Kr.) i verket Annales at kristne har fått navn etter «Kristus, som prokuratoren Pontius Pilatus under herskeren Tiberius hadde latt henrette».

Omfattende beskrivelser

Josefus (ca. 37-100 e.Kr.) refererer to ganger til Jesus i sitt store 20-bindsverk Antiquitates Judaicae.

I bind 20 omtaler han Jakob, som var «bror til Jesus, som ble kalt Kristus».

Den mest omfattende beskrivelsen fins i bind 18, der Jesus blir kalt «en vis mann» som gjorde «vidunderlige gjerninger».

Josefus skriver også om Jesu korsfestelse og gjenoppstandelse «på den tredje dag, slik som guddommelige profeter hadde forutsagt».

Enighet om korsfestelse

Hvorvidt bind 18 er ekte eller ei, er sterkt omdiskutert, og noen historikere mener at akkurat denne delen senere er omskrevet av kristne.

Basert på historiske kilder er så godt som alle historikere enige om at Jesus levde for rundt 2000 år siden i dagens Israel.

Og at han var en religiøs leder som ble henrettet ved korsfestelse.

Falske relikvier innbrakte formuer

I middelalderen fløt Europa over av kristne relikvier, og svindlere tjente formuer på «hellige» gjenstander som etter sigende hadde tilhørt Jesus.

Her er de typiske svindel-relikviene:

(artikkelen fortsetter etter bildeboksen)

Historikerne er enige om at Jesus ble henrettet for rundt 2000 år siden.

Shutterstock

Spydet Jesus skulle ha blitt stukket med, fantes i minst fire utgaver på 1500-tallet.

Shutterstock

Jesu tornekroner eide franske Ludvig 9. tre av på 1200-tallet. Kongen ville aldri gå med på at han var blitt lurt.

Shutterstock

Korset ble solgt i form av små splinter, som – ifølge teologen Jean Calvin – kunne fylt en skipslast.

Shutterstock

Nagler som sies å stamme fra Jesu korsfestelse, befinner seg i minst 30 europeiske kirker.

Shutterstock

Jesu forhud befant seg i seks kirker på 1700-tallet. I andre perioder har 16 forhuder vært i omløp.

Shutterstock

Slik så Jesus ut

Historiske kilder og Bibelen beskriver ikke Jesu utseende. Men arkeologiske funn viser at menn på den tiden var gjennomsnittlig 160 cm høye og veide rundt 50 kg.

Som andre menn i Midtøsten hadde Jesus trolig en gyllenmørk hudfarge, mørkt hår og kort, krøllete skjegg.

I 2001 ble et kranium fra Jesu tid brukt til å lage et forslag til hvordan han kan ha sett ut.

© Getty Images