Tempelridderne: De største mytene

Tempelridderne skjulte paktens ark, de oppdaget Amerika og var voktere av den hellige gral. Mytene er mange - her kan du nyte en liten håndfull av dem.

Tempelridderne skjulte paktens ark

Paktens ark, som Moses ifølge Bibelen bygde for å oppbevare steintavlene med De 10 bud, var enhver kristen krigers drøm. Kraften fra den kunne skille elvers vann, brenne vei gjennom
selv det mest ugjennomtrengelige terreng, drepe slanger og skorpioner og velte selv den mest solide bymur.

Selve arken forsvant ut av historien da babylonske kong Nebukadnesar 2. plyndret Jerusalem i år 587 f.Kr. Men ifølge noen legender fant tempelridderne arken begravd under hovedkvarteret på Tempelberget og brakte den deretter i sikkerhet i enten Frankrike eller Etiopia.

Arken hjalp etter sigende tempelridderne til å bygge obelisken i Aksum, som med sine nesten 34 meter var verdens høyeste monolitt, altså et steinmonument hogd ut av en steinblokk.
Fortellingene er bare en myte: Obelisken er bygd på 300-tallet – 800 år før Tempelridderordenen ble dannet.

Tempelridderne fant Jesu likklede

Likkledet fra Torino, et klede med avtrykket av en mannskropp, viser etter sigende Jesus i oppstandelsesøyeblikket. Kledets tidligste historie er uklar, men historikere mener at det på midten av
1300-tallet tilhørte slektninger av Geoffroy de Charney – tempelridderen som i 1314 ble brent på bålet sammen med stormester Jacques de Molay.

Kona til Geoffroys nevø var muligens den første som stilte ut kledet – i 1357. Sammenhengen har fått noen til å hevde at ridderne fant Jesu likklede under Tempelberget, mens andre mener at tempelridderne selv skapte likkledet. Vitenskapen har aldri med sikkerhet kunnet fastslå kledets opprinnelse, men flere – omstridte – karbon 14-analyser daterte i 1988 kledet til å være fra mellom år 1260 og 1390.

Likkledet fra Torino er et av den katolske kirkens mest berømte relikvier. Foto: Wikipedia

Tempelridderne voktet den hellige gral

Muligens inspirert av keltiske myters mange beger, som kunne gi superkrefter og redde liv, ble begeret fra den siste nattverden i middelalderens legender til nøkkelen til mystisk samhørighet med Gud.

De mektige tempelridderne ble raskt blandet inn i folkloren og framstod i hele middelalderen som gralens voktere i diktingen og leirbålhistoriene som vanlige europeere forlystet seg med. Ennå i dag mer enn antyder enkelte katolske ordener at de er i besittelse av gralen. Beviser finnes det derimot ikke.

Middelalderens myter knyttet gralen til guddommelig kraft. Foto: Shutterstock

Tempelridderne oppdaget Amerika

Ifølge en vedholdende myte kom tempelridderne til Amerika over 200 år før Columbus, og i det nåværende Mexico hentet ridderne angivelig hele skipslaster med gull og sølv. Aztekerne betraktet dem nemlig som ”Den store hvite Gud”, en frelserskikkelse som skulle komme fra øst og bringe kunnskap og sivilisasjon.

Men myten om tempelriddernes amerikanske eventyr er beviselig usann: Historien om guden Quetzalcoatl er betydelig eldre enn tempelridderne, og dessuten har ingen arkeologiske funn noen
gang knyttet ridderne til Amerika.

Få hele historien om tempelridderne - storhet og fall

Aztekernes gud Quetzalcoatl var blant annet guden for lærdom.