The Picture Art Collection/Imageselect

Tempelridderne: Korstogenes elitestyrke

Den katolske ridderordenen eksisterte i knappe 200 år og skulle beskytte pilegrimene på deres ferd – men nederlag på slagmarken og en gjeldsplaget hersker ble slutten for pavens elitestyrke.

Når?

1119-1312

Hvor?

Først og fremst i Midtøsten, men også i det katolske Europa.

Hvordan?

20 år etter at korsfarerne inntok Jerusalem var det ennå risikabelt å dra på pilegrimsreiser til den hellige byen.

Derfor grunnla korsridderne Hugues de Payens og Godfrey de Saint-Omer en egen ridderorden som hadde som fremste oppgave å beskytte pilegrimene.

Ordenen etablerte hovedkvarteret sitt på Tempelhøyden, og medlemmene ble kjent som Tempelridderne.

Den nye ordenen fikk støtte fra paven og andre mektige kirkeledere og vokste raskt i både omfang og rikdom.

I tillegg til den militære innsatsen utviklet tempelridderne et banksystem der pilegrimer kunne sette inn penger i Europa og få dem utbetalt i Det hellige land.

Ordenens soldater var ikke bare pilegrimenes beskyttere, de deltok også i slag mot muslimske hærer.

Tempelridderordenen ble grunnlagt for å beskytte kristne pilegrimer.

© Realy Easy Star/Imageselect

I 1177 beseiret de en tallmessig overlegen hær i Montgisard, men i Hattin ti år senere hevnet den muslimske lederen Saladin seg.

Alle tempelridderne som ble tatt til fange under kampen ble henrettet. Det ble begynnelsen på slutten for korsfarerne.

Hvorfor?

Gjennom de 200 år den eksisterte, ble ridderordenen en maktfaktor, ikke bare i korsfarernes stater, men også i Europa.

Den tidlige formen for reisesjekksystem som ordenen skapte for at pilegrimer skulle slippe å reise med kontanter, ga dem også mulighet til å låne ut penger til konger og andre herskere i Europa.

Tempelridderne hadde også fått pavens tillatelse til å bevege seg fritt gjennom de europeiske rikene. Dette gjorde mange herskere nervøse da korsfarerstatene kollapset på slutten av 1200-tallet og de overlevende korsfarerne kom hjem.

Johannitterordenens riddere etablerte seg på øya Rhodos, og Den tyske orden opprettet et rike i Baltikum. Tempelridderne vurderte også å kjøpe sitt eget europeiske territorium.

Kong Filip 4 av Frankrike brente tempelriddernes siste stormester på bålet i 1314.

© Science Source/Imageselect

Hva skjedde så?

Kong Filip 4 av Frankrike hadde stor gjeld hos tempelridderne, og det kan ha bidratt til ordenens endelige undergang på begynnelsen av 1300-tallet.

1306: Tempelriddernes stormester, Jacques de Molay, kalles inn til pave Clemens 5, som vil diskutere en sammenslåing med Johannitter­ordenen samtidig som han stiller spørsmål om anklager som rettes mot tempelriddernes orden.

1307: 13. oktober 1307 arresteres Jacques de Molay og 60 av hans ordensbrødre etter ordre fra Filip 4. De anklages for kjetteri, homoseksualitet og flere andre forbrytelser. Etter tortur erklærer flere av tempelridderne seg skyldige, men senere trekker de fleste tilståelsene sine tilbake.

1312: Tempelridderordenen oppløses av pave Clemens 5, som overfører all eiendom som tilhører ordenen til Johannitterordenen.

1314: Etter flere år i fangenskap blir Jacques de Molay og Geoffroi de Charnay brent på bålet i Paris.