Test kunnskapene: Hvor mye vet du egentlig om påsken?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Lenge før kristendommen oppsto markerte jødene påsken for å feire at de ble befridd fra slaveriet i Egypt. I dag feirer jødene fortsatt påske – hva kaller de høytiden?

Påskeopprøret i 1958, kalles hendelsen som fant sted da ungdomsbevegelsen i et norsk politisk parti krevde at Norge skulle legge ned veto i NATO mot at Vest-Tyskland skulle få ha atomvåpen. Hvilket parti?

Palmesøndag var, ifølge kristen tradisjon, den dagen da Jesus red ind i Jerusalem og ble hyllet av en jublende folkemengde som hadde palmegreiner i hendene. Hvilket dyr red han på?

Langfredag var dagen da Jesus ble pint, dømt til døden og tvunget til å bære sitt kors helt til henrettelsesplassen Golgata. I Jerusalem heter veien han gikk på "Via Dolorosa". Hva betyr det?

Den kristne påskefesten er i virkeligheten en gledesfest. Selv om Jesus ble både forrådt og korsfestet i påsken, så sto han nemlig opp igjen. Hvor lenge hadde Jesus, ifølge Bibelen, vært død, før han reiste seg fra graven?

Langfredagsavtalen er navnet på en fredsavtale som ble signert 10. april 1998. Hvilken konflikt angikk avtalen?

En av påskedagene inntok Jesus sitt siste måltid sammen med disiplene. Han fortalte dem at han fra nå av ville være hos dem gjennom vinen og brødet, og i dag sier vi at han dermed innstiftet nattverden. Hvilken av påskedagene fant denne middagen sted?

I Australia regnes kaniner som en fremmed art og et stort skadedyr. Derfor ønsker mange å erstatte påskeharen – som i engelskspråklige land er en kanin – med det opprinnelig australske dyret bilby. Hva slags dyr vil da en «Easter Bilby» være?

Det særnorske fenomenet påskekrim skriver seg tilbake til 1924, da et forlag foretok et vellykket reklamestunt for en bok ved å la bokens tittel figurere som en tilsynelatende vanlig overskrift på Aftenpostens forside. Hva het boken?

Påskeøya er en liten øy som ligger i Stillehavet og tilhører Chile. Hvorfor heter øya det den gjør?

Ifølge Det nye testamentet forrådte Judas Jesus for 30 sølvpenger. Hva het Judas til etternavn?

Kanskje du er interessert i