Biblioteca Apostolica Vaticana
Bibel

UV-lys avslører Bibelens skjulte kapittel

En hittil ukjent versjon av Matteusevangeliet har dukket opp i et 1300 år gammelt manuskript i Vatikanet. Oppdagelsen kan bety endringer i evangeliet fremover.

Da middelalderforskeren Grigory Kessel fra Østerrikes vitenskapelige institutt nylig fikk lov til å gå gjennom et 1300 år gammelt manuskript fra Vatikanets eget bibliotek, gjorde han en spektakulær oppdagelse.

Da dokumentet ble belyst med UV-lys, fant han spor av tekst skrevet på gammelsyrisk. Teksten viste seg å være en del av Matteusevangeliet, men den skiller seg på flere punkter fra den versjonen vi i dag kjenner oversatt fra de gamle greske versjonene.

I Matteusevangeliet 12,1 kan man i dag lese: «På den tiden tok Jesus veien langs kornåkrene på sabbaten. Disiplene hans var sultne og ga seg til å plukke aks og spise.» Mens den nylig funnede versjonen lyder: «… begynte å plukke korn, gni dem i hendene og spise dem.»

Forskjellen kan høres liten ut, men selv de minste nyansene kan ha en betydning innenfor religionen, ettersom hvert eneste ord tolkes utallige ganger.

Engler og demoner

Det har i årevis vært mange rykter om skjulte beskjeder og dokumenter i Vatikanets bibliotek, for eksempel i boken «Engler og demoner» av Dan Brown.

© "Angels & Demons", Columbia Pictures

Gamle tekster ble ofte skrevet over

Å finne gamle tekster under eksisterende tekster er ikke nytt. Pergament og papir var dyrt å produsere, så for å kunne skrive nye tekster måtte fortidens skribenter ofte skrape gamle tekster fra papiret og pergamentet de skulle bruke.

Kessels funn er likevel imponerende: «Inntil nylig var det bare to kjente manuskripter som inneholdt den gamle syriske oversettelsen av evangeliene», forteller forskeren.

Den syriske oversettelsen han har funnet, er skrevet minst 100 år før de eldste greske oversettelsene vi kjenner til.

Det er derfor en viss sannsynlighet for at oversettelsen er nærmere det som sto i det opprinnelige evangeliet.