Virkelighetens Atlantis

På 1800-tallet fant arkeologer spor etter en mektig sivilisasjon som hersket over Kreta frem til den brått gikk til grunne for 3500 år siden. Minoernes sivilisasjon har store likhetstrekk med Atlantis, det mytiske riket fra filosofen Platons fortellinger.

Books:
Læs mere
● R. Castleden: Minoans. Life in Bronze Age Crete, Routledge, 2000 ● J.V. Luce: Atlantis: New Light on an old Legend,
HarperCollins, 1971 ● C.W. Shelmerdine (red.): The Aegan Bronze Age, Cambridge University Press, 2008

Websites:
www.uri.edu/endeavor/thera/index.html