Russlands historie

Russlands historie, Den røde plass i Moskva.

Russlands historie

Russland er et enormt land med en lang og konfliktfylt historie. Her finner du store bakgrunnsartikler og svar på alle de viktigste spørsmålene om Russlands historie. Helt tilbake til da vikingene dominerte Rus-riket, og det mektige Kyivriket deretter ble etablert.

Vi tar for oss Russlands rolle i driften av Silkeveien og russernes stadige kamp med steppefolk som for eksempel mongolene under Djengis Khan. Vi følger også Russland i utdypende artikler, mens det blir stort og mektig under skiftende tsarer, inntil Russland blir transformert til det kommunistiske Sovjetunionen – for å gjenoppstå som Russland etter Murens fall.
Maleri fra Napoleonskrig i Russland.

Russlands kriger

Russland hadde voksesmerter i århundrer, da landet gjennom utallige kriger erobret mer og mer land. Ekspansjonen har på sin måte fortsatt helt frem til i dag. Vi forteller hele historien om Russlands kriger fra Peter den stores erobringskriger til Russlands nye forsøk på å ekspandere under Vladimir Putin.

Her kan du også finne fengslende artikler om de dramatiske krigene som formet Russlands historie. Blant annet om russernes brente jords taktikk under Napoleons katastrofale russiske felttog og om Sovjetunionens kamp for å overleve i den store patriotiske krigen under Operasjon Barbarossa: nazistenes overfall på Russland i andre verdenskrig.