Nieznani/Wikimedia Commons
Polske soldater, polsk-russisk krig

Den polsk-sovjetiske krigen: Polen tvang Russland i kne

Polen øynet en gyllen mulighet etter avslutningen på første verdenskrig. En rask erobringskrig skulle utvide nasjonen på bekostning av den evige arvefienden, Russland.

Ved avslutningen av første verdenskrig i 1918 var flere av Europas imperier i kne. Tyskland og Østerrike-Ungarn var i oppløsning, mens en borgerkrig mellom bolsjeviker og de tsartro raste i Russland.

De svekkede naboene fikk Polens stabssjef, Józef Piłsudski, til å se muligheten for å gjenskape den polsk-litauiske unionen, som på 1600-tallet dekket et område på ca. 1 million km2 i det tyske Preussen, Litauen, Belarus, Ukraina og Russland.

For å realisere drømmen allierte Piłsudski seg med den ukrainske lederen, Symon Vasyljovytsj Petljura. I april 1920 trengte en polsk-ukrainsk hær inn i Ukraina. Målet var den gamle unionsgrensen nær byen Vjazma – bare 200 km fra Moskva.

Polen skulle ødelegges

Bolsjevikene sendte ut en hær for å imøtegå trusselen. For lederen deres, Vladimir Lenin, var krigen mot Polen en del av en større kamp: Hvis bolsjevikene i Russland ble avskåret fra sine brødre i Tyskland, ville det ødelegge muligheten for en kommunistisk verdensrevolusjon, mente han.

Ifølge Lenin skulle Den røde armé «ødelegge muren som skilte Russland fra det revolusjonære Tyskland». Denne muren var Polen.

Men de russiske soldatene var dårlig utstyrt og svekket av borgerkrigen, og den russiske fronten brøt raskt sammen. I mai 1920 kunne den polsk-ukrainske hæren derfor marsjere inn i Kyiv.

Polske soldater, polsk-russisk krig, erobring av Kyiv

Kyiv falt til polakkene i mai 1920, kort etter at den polske hæren hadde brutt gjennom de russiske linjene.

© Wikimedia Commons

Seieren krevde lik

Den russiske øverstkommanderende, general Mikhail Tukhatsjevskij, sendte desperat ut en proklamasjon til styrkene:

«Den store revolusjonens skjebne vil bli avgjort i vest. Veien til den store krigen (verdensrevolusjonen, red.) går over polske lik!»

Tukhatsjevskij fikk snart forsterkninger, og i august 1920 presset han polakkene tilbake inn i Polen.

Like ved Warszawa fikk polakkene imidlertid igjen overtaket og sendte russerne på flukt. Da polakkene høsten 1920 var på fremmarsj, ba Russland om våpenhvile.

På en internasjonal fredskonferanse året etter ble det trukket en ny grense mellom de krigslystne naboene. Grensen besto frem til andre verdenskrig.