Alexander Wienerberger
Lik på gaten

Hvor mange menneskeliv kostet holodomor?

Stalin drømmer om sovjetisk storhet, men en flokk ukrainske bønder står i veien for hans politiske ambisjoner. Snart finner de ut at ingen ustraffet stiller seg i veien for Sovjetunionens diktator.

Våren 1933 streifet flokker av avmagrede mennesker rundt i de ukrainske landområdene. Noen gravde desperat etter røtter og småkryp i jorda med hendene, mens andre trasket formålsløst rundt til de falt om.

De omvandrende halvdøde var ofre for holodomor – en katastrofal hungersnød som sendte millioner av ukrainere i graven fra 1932 til 1933. Det nøyaktige antallet døde er usikkert, men anslagene lyder på 3,5–7 millioner.

Årsaken til sultkatastrofen har også vært diskutert. Mange historikere mener imidlertid at ansvaret for de mange døde lå hos Josef Stalin, diktatoren i Sovjetunionen, som straffet ukrainerne for deres motstand mot hans politikk.

Lik på gaten

Døde mennesker på gatene ble en del av hverdagen under den store hungerkatastrofen fra 1932 til 1933.

© Alexander Wienerberger

Var det et folkedrap?

Ukraina var den gang en del av Sovjetunionen, der Stalin forsøkte å kollektivisere jordbruket ved å erstatte mindre gårder med store, statseide gårdsbruk. I Ukraina satte bøndene seg imot Stalins planer og nektet å gi opp gårdene sine. Som straff ble de sendt i hopetall til arbeidsleirer mens gårdene ble konfiskert.

De gjenværende bøndene måtte overlate store deler av sin sparsomme avling til staten, noe som – kombinert med en dårlig høst – førte til hungersnød. Omfanget av katastrofen ble imidlertid ikke avslørt før etter 1991, da Ukraina oppnådde selvstendighet og flere arkiver ble gjort offentlige.

I dag mener Ukraina og 15 andre land at holodomor var et målrettet folkemord orkestrert av Stalin. Andre land – inkludert Danmark, Sverige og Norge – nekter imidlertid å beskrive katastrofen som et reelt folkemord.