Andrew Butko
Demonstranter

Hvor store er de russiske minoritetene i Øst-Europa?

Siden 1500-tallet har de russiske minoritetene vært et viktig politisk redskap for makthaverne i Moskva. Også i dag brukes minoritetene til å destabilisere og utøve innflytelse i nabolandene.

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning i desember 1991, befant flere millioner etniske russere seg plutselig utenfor Russlands grenser. Opp mot 25 millioner russere ble forvandlet til en etnisk minoritet nesten over natten.

Russerne hadde ofte slått røtter i sitt nye land og kunne ikke uten videre sendes tilbake, men etterpå har tilstedeværelsen av de russiske minoritetene skapt politiske og etniske spenninger i flere av Russlands naboland.

Kimen til russernes tilstedeværelse utenfor Russland ble lagt på 1500-tallet og fremover. Da reiste millioner av russere ut for å dyrke opp de enorme øde områdene øst og vest for det russiske kjernelandet.

I perioden før den russiske revolusjonen i 1917 ble store enklaver av befolkningen dessuten sendt til blant annet Kasakhstan og de baltiske landene for å russifisere den lokale befolkningen.

Den russiske ekspansjonen akselererte ytterligere under det sovjetiske styret, da bønder og arbeidere ble utstasjonert i nabostatene for å industrialisere dem.

Siden Vladimir Putin overtok makten i 1999, har han brukt de russiske minoritetene som et utenrikspolitisk redskap for å øve innflytelse og blande seg inn i nabostatenes innenrikspolitiske forhold – spesielt i landene som støter opp mot NATOs grenser.

I det mest ekstreme tilfellet, i februar 2022, invaderte Russland nabolandet Ukraina under påskudd av å beskytte de lokale russerne, og flere av Russlands naboland frykter en lignende skjebne.

Det anslås at det bor rundt 20–30 millioner russere utenfor Russland i dag, hvorav ca. 15 millioner bor i de tidligere sovjetrepublikkene.

Disse landene har flest russiske innbyggere

Siden 1500-tallet har russere i flere omganger slått seg ned i områder som i dag utgjør Russlands naboland. I noen land utgjør russerne omtrent en fjerdedel av befolkningen.

Europa

Latvia

Hvor mange er russiske?
Ca. 25 prosent av befolkningen, men i noen byer opp mot 50 prosent.
Hva er forholdet til russerne?
Russerne har bodd i Latvia i århundrer, men mange latviere anser dem som en trussel mot landet sitt. Ca. 35 prosent av russerne har ikke latvisk statsborgerskap og er derfor ekskludert fra for eksempel visse jobber.

1

Estland

Hvor mange er russiske?
Ca. 24 prosent av befolkningen, men i noen regioner er andelen oppe på ca. 75 prosent.
Hva er forholdet til russerne?
I 2011 viste en studie av byen Tartu at halvparten av den russiske befolkningen ikke var integrert. Etter Estlands uavhengighet i 1991 fikk mange russere ikke estisk statsborgerskap og ble ekskludert fra det politiske liv.

2

Ukraina

Hvor mange er russiske?
Ca. 17 prosent av befolkningen. I noen av de østlige regionene er andelen oppe på ca. 75 prosent.
Hva er status?
Den russiske minoriteten i de østlige regionene har i årevis krevd større autonomi, noe som førte til kamp for uavhengighet. I februar 2022 startet den russiske hæren en invasjon av Ukraina for å innlemme de østlige regionene.

3
© maix