Vitaly V. Kuzmin
TOS-1

Hvordan fungerer russernes TOS-1-våpen?

Missiler som kan legge boligblokker i ruiner og suge luften ut av lungene på fiendtlige soldater – russernes TOS-1 er et skremmende effektivt og dødelig våpen.

I slutten av februar 2022 ble det russiske missilsystemet TOS-1 oppdaget nær den russisk-ukrainske grensen. TOS-1 består av en rakettkaster som er montert på en tanks, og kan avfyre opptil 24 220 mm-missiler mot fiendtlige stillinger.

Selve missilene inneholder en tank med eksplosiv væske eller pulver. Etter avfyring blander en eksplosjon væsken eller pulveret med luften omkring og skaper en sky av eksplosive aerosoler som sprer seg.

Ofrene lider en smertefull død

Deretter følger detonasjonen. Den skaper et kraftig overtrykk som når eksplosjonsgassene avkjøles etterfølges av et kraftig undertrykk som absorberer all luften innenfor en radius på opp mot 1,5 km. Resultatet blir en bombe som er omtrent dobbelt så kraftig som en konvensjonell bombe og ødelegger alt i nærheten.

En person som er innenfor TOS-1s nedslagssone, vil enten brenne i hjel eller lide en smertefull død ved å få luften sugd ut av lungene og organene knust. TOS-1 er spesielt et effektivt våpen mot fiendtlige tropper som barrikaderer seg i bunkere, kjellere eller befestede bygninger.

Pga. den smertefulle døden som våpenet kan forårsake, fordømmer flere frivillige organisasjoner bruken av TOS-1, som også står på Human Rights Watchs liste over forbudte våpen.

Video: Se effekten av TOS-1 på slagmarken

Video

TOS-1 fikk sin ilddåp i Afghanistan

TOS-1 ble opprinnelig utviklet i Sovjetunionen for å angripe befestede fiendtlige stillinger og lett pansrede kjøretøy. Våpenet ble først brukt i 1988 under den sovjetiske invasjonen av Afghanistan, og siden har den russiske hæren også brukt det i for eksempel Tsjetsjenia.

En full salve kunne legge boligblokker eller hele kvartaler i ruiner og ødelegge skyttergraver, slik at russiske styrker i stridsvogner så kan rykke frem og tilintetgjøre enhver soldat som måtte ha overlevd angrepet.