Shutterstock

Hvordan fungerte sovjetiske banker?

Ved etableringen av det nye kommunistiske landet var sentralbankens oppgave bl.a. å kontrollere industri og produksjon.

I Sovjetunionen var bankvesenet statseid og ble brukt som et redskap for å styre nasjonaløkonomien.

Sentral­banken Gosbank ble grunnlagt i 1921 etter opprettelsen av det nye, kommunistiske landet og ble bl.a. brukt til å kontrollere industrien og sikre at all produksjon foregikk i tråd med de femårsplanene som ble staket ut av staten. Dette ble gjort ved å bokføre alle banktransaksjoner som gikk inn og ut av fabrikkenes kontoer.

Gosbank hadde en rekke underavdelinger med forskjellige funksjon­er. Vneshtorgbank tok seg f.eks. av alle transaksjoner som gjaldt import og eksport.

Etter Sovjetunionens fall i 1991 ble statsbankene overtatt av de nye landene.

© Sovfoto/UIG/Bridgeman Images

Investeringsbanken Stroibank tilbød selskaper lån til langsikt­ige investeringer hvis planene ellers var i overensstemmelse med statens.

Den jevne sovjetborger kunne foreta sine daglige banktransaksjoner i Sberkassa. I disse sparebankene kunne innbyggerne heve lønnen sin, betale regninger eller overføre penger til andre. Men bankene ble først og fremst brukt til oppsparing.

Kapitalist­iske fenomener som kreditt eller forbrukslån fantes ikke i Sovjetunionen, og innbyggerne måtte derfor spare i årevis hvis de ønsket å kjøpe større varer som f.eks. et kjøleskap.