Nsuvorov
Ortodoks kirke

Kan Russland gå tom for soldater?

Russlands befolkningstall faller voldsomt for tiden – og det kan skape store problemer for Putin, som drømmer om nærmest endeløse rekker av unge, veltrente soldater.

Siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 har Vladimir Putin kjempet på to fronter. Mens soldatene og stridsvognene hans har prøvd å erobre nabolandet, har det blitt utkjempet et annet skjebnesvangert slag på hjemmefronten.

Her har Putin forsøkt å snu et russisk fødselstall som lenge har vært i fritt fall. For øyeblikket får russiske kvinner bare halvparten så mange barn som er nødvendig for å opprettholde dagens befolkning.

Kombinert med covid-19, invasjonen av Ukraina og en stor utvandring krymper Russlands befolkningstall med ca. en million innbyggere per år. Dette betyr at antallet unge menn som kan tjene i militæret, krymper enormt. Innkallinger av unge russiske menn til militærtjeneste reduserer dessuten landets arbeidsstyrke.

Ortodoks kirke

Den ortodokse kirken i Russland har iverksatt programmer som skal overtale kvinner til ikke å ta abort.

© Nsuvorov

Putin etteraper Stalin

For å finne en løsning på problemet har Putin bl.a. sett på hvordan Josef Stalin taklet problemet med manglende soldater. Under 2. verdenskrig mistet Sovjetunionen så mange unge menn at Stalin så det som en nødvendighet at landets kvinner fødte flere barn.

Mens Sovjetunionens første ledere la stor vekt på likestilling, strammet Stalin grepet på kvinnene, i takt med at antallet soldater falt. For eksempel ble det å være mor voldsomt glorifisert på 1930-tallet, mens skilsmisser var nesten umulig å få til – og aborter ble forbudt.

I tillegg innførte Stalin i 1944 en spesiell orden for kvinner som fikk mer enn ti barn – og det er nettopp denne ordenen Putin har gjenopplivet for å øke fødselsraten. Kombinert med ulike anti-abortlover og promotering av barnerikt familieliv håper Putin å snu trenden og sikre at Russland i fremtiden vil ha mange unge menn som kan tjene i hæren.