Shutterstock

Lenin lover å rydde opp i Russland

Fred ved fronten, jord til bøndene og brød til alle. Lenin hadde mange løfter med da han kom til Petrograd. Bare de færreste ble oppfylt da virkeligheten innhentet bolsjevikenes nye stat.

Russerne ga opp

Lenins viktigste løfte til den russiske befolkningen var at han skulle få en slutt på krigen.

Etter lange forhandlinger med Tyskland og Østerrike-Ungarn inngikk sjefforhandler Trotskij en fredsavtale 3. mars 1918.

Avtalen innebar at Russland måtte avstå store landområder og ble sett på som en forræder blant sine allierte, England og Frankrike. Freden ble kort – i stedet brøt det ut borgerkrig.

Plakaten «Kamerat Lenin renser jorden for skitt» stammer fra 1920.

Viktor deni, 1920

De europeiske kongehusene skulle avskaffes. Lenin sørget for at tsar Nikolaj og familien hans ble henrettet.

Kapitalistene skulle feies ut av landet. To år etter revolusjonen var 50 000 virksomheter nasjonalisert.

Offisielt gikk bolsjevikene inn for trosfrihet, men i realiteten forfulgte de prestene uten nåde. Eiendom ble beslaglagt og klostre stengt.

© Shutterstock

Prisen steg, og sulten spredte seg

I bolsjevikenes Russland skulle ingen sulte, het det.

Men produksjonen av mat falt, og samtidig skjøt inflasjonen fart slik at bøndene ikke fikk noe igjen for å selge kornet sitt.

I 1920-årenes hungersnød døde opp mot ti millioner russere av sult. Og flere innbyggere grep til kannibalisme.

© Universal History Archive/getty images

Mindretallene fikk ingen selvbestemmelse

Mange av innbyggerne i tsarens rike var ikke-russere – for eksempel finner, baltere, ukrainare og kaukasiere.

Etter maktovertakelsen lovet bolsjevikene at minoritetene skulle få selvbestemmelse.

Men da minoritetene løsrev seg, gikk Lenin og Stalin i gang med å innlemme dem i Sovjetunionen med makt.

Kunstnerisk frihet opphevet

Russiske kunstnere var blant de mest nyskapende i Europa i 1917 – Kasimir Malevitsjs «Sort firkant» er bare ett eksempel.

Friheten holdt til 1932, da Stalin innførte den «sosialistiske realisme» som et ledd i oppdragelsen av landets innbyggere.

17 år etter bildet «Sort firkant» malte Malevistj etter Stalins ønsker.

© Kazimir Malevitj, 1915

Tyskland kunne fort blitt en sovjetstat

Kommunismen vil neppe overleve hvis den bare finnes i ett land, advarte Karl Marx.

For Lenin var det derfor svært viktig å spre revolusjonen til resten av Europa.

I månedene etter første verdenskrig gjorde fattige arbeidere og sosialister opprør i blant annet Ungarn og Finland. Mest modne for revolusjon var tyskerne, som hadde tapt krigen.

Matrosene i Kiel og arbeidere i Berlin gjorde opprør, mens Bayern og byen Bremen ble erklært sovjetrepublikker.

Kaoset var komplett da den sosial-demokratiske forsvarsministeren Gustav Noske bestemte seg for å nedkjempe oppstandene.

Beslutningen førte til at kommunistene utviklet et intenst hat mot sosialdemokrater.

LES MER: Bli klokere på forløpet og konsekvensene av Den russiske revolusjon

© Shutterstock

Stalin konfiskerte Russlands landbruk

Bolsjevikene trengte sårt bøndenes og landarbeidernes støtte etter kuppet.

Derfor fordelte Lenin godseiernes jord blant bøndene.

Men landbruksjorden ble nasjonalisert allerede i 1929, da Stalin innledet en tvangskollektivisering av landbruket som samlet 25 millioner bønder i 250 000 storbruk (kolkhozer).